Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2010-04-08

Celem naszej inicjatywy jest, aby coraz więcej młodych ludzi zabierało głos w kwestii kształtowania Europy, dziś i w przyszłości. Jak to zrobicie, zależy od Was - mówiła Androulla VASSILIOU, komisarz UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, inaugurując kampanię w Brukseli.

Komisarz Vassiliou spotkała się z grupą uczniów różnych narodowości, którzy mieli okazję spytać ją o sprawy związane z przyszłością UE, polityką UE wobec młodzieży, itp.

W zeszłym roku w Dniu Wiosny w Europie wzięło udział 6500 szkół, a tym razem oczekuje się, że liczba ta będzie większa.

Wydarzenie to organizowane jest co roku przez European Schoolnet, sieć 31 ministerstw edukacji w Europie i spoza Europy. Sieć wspierana jest przez Komisję Europejską.

Dzień Wiosny w Europie oferuje narzędzia i zasoby, które pomogą nauczycielom podnieść świadomość uczniów w zakresie zagadnień europejskich w innowacyjny i twórczy sposób.

W przeszłości, w debatach i czatach brali udział komisarze, członkowie Parlamentu Europejskiego, politycy krajowi i regionalni, nauczyciele oraz byli uczniowie i studenci.

Dotychczas około 2 000 szkół, chętnych do wzięcia udziału w tegorocznym wydarzeniu, zarejestrowało się na stronie Spring Day for Europe, dostępnej w 23 językach: www.springday2010.net

Szkoły, które chciałyby zorganizować imprezę z okazji Dnia Wiosny mogą zarejestrować się pod adresem:

http://www.springday2010.net/ww/en/pub/spring2010/misc/registration.cfm

Osoby, które chciałyby odwiedzić szkoły, mogą zgłosić chęć swojego udziału pod adresem:

http://www.springday2010.net/ww/en/pub/spring2010/about/schools_guests.htm

 CTT