Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2010-03-29

W Polsce konkurs KE European Language Label (ELL) – Europejskiego Znaku Innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych – prowadzony jest już od 2002 r. przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Agencję Narodową programu „Uczenie się przez całe życie” oraz MEN. Laureaci konkursu otrzymują prestiżowe certyfikaty podpisane przez komisarza UE ds. wielojęzyczności oraz Ministra Edukacji Narodowej.

W konkursie ELL mogą uczestniczyć wszystkie typy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, instytucji oświatowych oraz innych placówek zajmujących się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych.

Europejski znak jakości w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych przyznawany jest w trzech kategoriach:

  • Konkurs projektów instytucjonalnych
  • Konkurs indywidualny dla nauczycieli
  • Konkurs projektów uczniowskich pod hasłem: „Języki to moja pasja”


Termin składania wniosków na wszystkie trzy konkursu ELL upływa 28 maja 2010 r.


Więcej informacji i formularze wniosków konkursowych znajdują się na stronie www.ell.org.pl

 CTT