Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2010-03-18

W ramach projekltu "Bliżej funduszy" zapraszamy na szkolenie na temat pozyskiwania środków unijnych.  Podczas szkolenia będzie możliwość zapoznaania się z aktualnymi programami operacyjnymi w szczególności z działaniem 6.2 POKL, w ramach którego można uzyskać dotację na założenie firmy - 40 000 zł.

Ponadto będzie mozliwość spotkania z konsulttantami Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej i sieci Europe Direct, którzy udzielać będą informacji na temat Funduszy Europejskich i programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Program szkolenia

Aby zgłosić się na szkolenie należy wysłać formularz zgłoszeniowy na adres europe-direct-krakow@transfer.edu.pl

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Joanną Szypułką:
tel./ (012) 628 26 81 ; e-mail: szypulka@transfer.edu.pl lub europe-direct-krakow@transfer.edu.pl
 

 CTT