Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2010-03-16

Celem konferencji, która odbyła się 11-12 marca br. była promocja osiągnięć kobiet w dziedzinie nauki i biznesu, a także w działalności społecznej. Pierwszy dzień poświęciliśmy Kobietom Nauki – nasi goście mogli zapoznać się z programami stypendialnymi Komisji Europejskiej, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz L'Oréal Polska, które wspierają kobiety podejmujące karierę naukową.

Wyjątkowo ciekawym punktem konferencji okazała się dyskusja "Rozwój zawodowy kobiety – szanse, możliwości, bariery". Jej uczestniczki mówiły o największych barierach, na jakie napotykają podejmując działalność naukową i biznesową. Poruszano także problemy związane z aktywnością zawodową – mówiono o stereotypowym wizerunku pracownicy w oczach pracodawcy, tzw. efekcie lepkiej podłogi, a także o kwestiach związanych z podjęciem pracy zawodowej w kontekście obowiązków rodzinnych.

Oryginalny sposób na aktywizacje kobiet zaprezentowały panie ze stowarzyszenia "Kilimandżaro", które by przełamać słabości i wzbudzić wiarę we własne siły zorganizowały wyprawę na najwyższy szczyt Afryki. Ich działalność i praca społeczna jest kontynuowana poprzez cykl szkoleń, warsztatów i innych spotkań aktywizujących kobiety, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

 

               
               

 

W panelu tematycznym „Firma jest kobietą” Zofia Gródek-Szostak z Punktu Konsultacyjnego przy Centrum Transferu Technologii PK zachęcała kobiety do podjęcia wyzwania jakim jest prowadzenie własnej firmy, sygnalizując możliwości wsparcia doradczego jakiego w tym zakresie może udzielić CTT PK. Z kolei prelegentka reprezentująca Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego przedstawiła możliwości uzyskania finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W konferencji aktywnie uczestniczyły m.in. poseł do Parlamentu Europejskiego Róża Thun, prokurent spółki Polska Grupa Słoń Torbalski Aleksandra Jaworowska, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej Elżbieta Nachlik oraz ekspert Komisji Europejskiej Anna Wiśniewska.

 CTT