Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2010-03-02

Unia Europejska chce przekazać wiadomość - jest solidarna i wrażliwa na potrzeby ludzi biednych i społecznie wykluczonych - mówił podczas konferencji w Warszawie Antoine Saint-Denis z Komisji Europejskiej, z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia. Przypomniał, że według szacunków Brukseli, w ubóstwie żyje niemal 80 mln Europejczyków. 

Zobacz co działo się w Madrycie, podczas europejskiej inauguracji Roku.

Uroczystego otwarcia  Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w Polsce dokonał Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, krajowy koordynator Europejskiego Roku 2010.

Wśród gości obecni byli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Ambasadorzy Europejskiego Roku, przedstawiciele partnerów społecznych zaangażowanych w walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przedstawiciele organizacji, którym nieobca jest tematyka Europejskiego Roku.

  
      
       
  
      
       

W UE określa się ludzi jako ubogich, gdy osiągają dochód mniejszy niż 60 proc. średniego krajowego wynagrodzenia. Co dziesiąty Europejczyk żyje w gospodarstwie domowym, w którym żaden z domowników nie ma pracy, a 8 proc. Europejczyków nie udaje się przezwyciężyć ubóstwa pomimo tego, że mają pracę. Jednak sytuacja nie jest beznadziejna.

Jedną z podstawowych wartości promowanych w Europie jest solidarność. Dlatego też UE ogłosiła rok 2010 Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Zaplanowano wiele inicjatyw i działań, m.in. w maju odbędzie się spotkanie ludzi żyjących w ubóstwie z różnych krajów Europy, a w październiku – dyskusja przy okrągłym stole. Każde z państw UE opracuje własny program mający na celu rozwiązanie konkretnych problemów.

Europejski Rok 2010 ma na celu zwrócenie większej uwagi na przyczyny i konsekwencje ubóstwa w Europie. Kampania będzie skierowana zarówno do kluczowych graczy, takich jak rządy czy partnerzy społeczni, jak i do ogółu społeczeństwa. Jej zadaniem jest również mobilizacja wszystkich stron w walce z biedą, promowanie integracji społecznej i włączenia społecznego oraz zachęcanie do zdecydowanego podejmowania zobowiązań w zakresie przygotowywania unijnej i krajowej polityki dotyczącej problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Na zdj. poniżej z mikrofonem: Rafał Rudnicki i Antoine Saint-Denis

  
      
       
  
      
       

Szczególnymi postaciami są Ambasadorzy Europejskiego Roku – 10 osób wybranych ze względu na ich osobiste zaangażowanie w walkę z problemami jakimi są ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz chęć promowania idei solidarnego społeczeń

Ambasadorzy Roku to: Tereliza Braun, Henryk Gołębiewski, Jolanta Fajkowska, Emilian Kamiński, Patricia Kazadi, Lidia Lewandowska, Jan Mela, ks. Stanisław Słowik, Jolanta Sobczak, Sebastian Szydlik.

  
      
       
       

Czerwony dywan, światła reflektorów, obracam się wśród gwiazd, a przecież to nie jest prawdziwy świat. mp3 - 2 MB [2 MB] Chodzi o to, byśmy wspólnie realnie zmienili świat ludzi biednych i wykluczonych, by mogli dosięgnąć gwiazd - mówiła Jolanta Fajkowska ( na zdj. powyżej), a Jan Mela apelował, by dzięki działaniom tego roku, udało się wydobyć potrzebujących z zaklętego kręgu. Dajmy im szansę na normalne życie - mówił Mela (na zdj. poniżej, po lewej)

   

Ubóstwo i wykluczenie społeczne to kwestie, które rzadko pojawiają się na pierwszych stronach gazet - mówił Emilian Kamiński (na zdj. powyżej, po prawej), jeden z Ambasadorów Roku - jednym z celów Europejskiego Roku jest uświadomienie nam wszystkim, że ubóstwo i wykluczenie społeczne mają wiele twarzy i często są bliżej niż nam się to wydaje. mp3 - 5 MB [5 MB]

Rafał Rudnicki - szef wydziału informacji i komunikacji społecznej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce przedstawił plan tegorocznych działań Komisji Europejskiej w Polsce. Obchody Dnia Europy (organizowane zarówno w Warszawie, jak i w terenie przez sieć informacyjną Europe-Direct) oraz letnia akcja "EuroQuiz 2010" - będą się w tym roku odbywać pod hasłem Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

W ramach tzw. Partnerstwa Strategicznego z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, w wakacje odbędą się warsztaty wizerunkowo-reportażowe dla tzw. trudnej młodzieży z uboższych dzielnic Warszawy, Łodzi i Katowic.

Komisja Europejska w Polsce zorganizuje też spotkanie pracodawców i pracowników, którzy mimo swej niepełnosprawności pracują na tzw. otwartym rynku pracy (październik 2010). Partnerem Komisji Europejskiej w tym projekcie jest Polskie Stowarzyszenie Osób na Rzecz Upośledzonych Umysłowo, z którym współpracowaliśmy już pod koniec ub. roku, organizując serię warsztatów tematycznych.

Tematowi Roku będzie też poświęcony doroczny konkurs dla młodzieży szkolnej, który ogłosimy pod koniec letnich wakacji. Do tematu wykluczenia społecznego będzie też nawiązywać tegoroczny Europejski Dzień Języków (26 września)

Ostatnim elementem Roku będzie Wielka Gala Integracji, która 2 grudnia odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki. Imprezę tę zorganizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.

W ramach kampanii informacyjnej Europejskiego Roku na poziomie europejskim odbędzie się m. in. konkurs dziennikarski. Zaplanowano też dwa tygodnie tematyczne (w maju i w październiku), które zostaną zorganizowane we wszystkich krajach UE. 17 grudnia Rok zakończy konferencja w Brukseli przygotowana przez belgijską prezydencję w UE.

Szczegółowe informacje na temat Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym znajdziesz tutaj.

 CTT