Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011












2010-02-26

Za realizację projektu powstałego dzięki Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu odpowiedzialne są DIGITALEUROPE oraz European Schoolnet wraz z dwudziestoma partnerami krajowymi.

Europejski Tydzień e-Umiejętności ma przestawić rosnące zapotrzebowanie na specjalistów oraz na osoby posiadające zaawansowane umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). To właśnie te technologie przyczyniają się do zwiększania konkurencyjności oraz innowacyjności Europy.

Celem projektu jest zapoznanie małych i średnich przedsiębiorstw, uczniów oraz młodych ludzi z szeroką gamą dostępnych zawodów w obszarze ICT. Europejski Tydzień e-Umiejętności jest inicjatywą Komisji Europejskiej, która wpisuje się w opracowaną w 2007 r. długoterminową strategię promowania umiejętności związanych z ICT.

Według Bridget Cosgrave, dyrekotra DIGITALEUROPE, „coraz mniej młodych ludzi decyduje się na studiowanie informatyki na studiach wyższych. Celem Europejskiego Tygodnia e-Umiejętności jest zmiana tej sytuacji poprzez pokazanie młodym ludziom, na czym polegają studia informatyczne i przyszła kariera zawodowa”.

Oficjalnie Europejski Tydzień e-Umiejętności zostanie zainaugurowany konferencją 2 marca w Hanowerze na targach CEBIT. Serię imprez zakończy "Go digITal!", wydarzenie zorganizowane w centrum Brukseli 5 marca 2010. Zaprezentowane zostaną wówczas rezultaty działań przeprowadzonych w ponad 20 krajach, zostaną również nagrodzone najlepsze przykłady dobrych praktyk.

 

            jpeg - 69 KB [69 KB]

 

Według planów, w Europejskim Tygodniu e-Umiejętności udział weźmie 300 000 uczestników biorących udział w ponad 100 inicjatywach – szkoleniach, konferencjach, targach i prezentacjach. Wydarzenie ma charakter ogólnoeuropejski – uczestniczyć w nim będzie ponad 20 państw.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej http://eskillsweek.ec.europa.eu/ lub skontaktując się z:

Magali MERINDOL – DIGITALEUROPE, specjalista ds. komunikacji

Tel. +32 2 609 5315

Tel kom. +32 477 229 939

E-mail magali.merindol@digitaleurope.org

www.digitaleurope.org

Alexa JOYCE - European Schoolnet, starszy specjalista ds. komunikacji i menadżer ds. rozwoju

Tel. + 32 2 790 7554

E-mail alexa.joyce@eun.org

www.europeanschoolnet.org

Partnerzy:

DIGITALEUROPE, działająca uprzednio pod nazwa EICTA, to głos europejskiego przemysłu producentów technologii cyfrowych skupiający duże i małe przedsiębiorstwa działające w sektorach Technologii Komputerowo-Informacyjnych oraz elektronicznego sprzętu powszechnego użytku. W skład DIGITALEUROPE wchodzi 58 czołowych międzynarodowych firm, 41 krajowych stowarzyszeń oraz 29 państw europejskich.

DIGITALEUROPE reprezentuje ponad 10000 firm z całej Europy zatrudniających ponad 2 miliony pracowników i generujących przychody przewyższające 1000 miliardów Euro.

EUROPEAN SCHOOLNET stanowi konsorcjum, w którego skład wchodzi 31 ministerstw edukacji z Europy oraz innych państw. EUN powstało ponad 10 lat temu w celu przybliżenia nowoczesnych metod nauczania i uczenia się swoim głównym partnerom - resortom edukacji, szkołom, nauczycielom i badaczom.

Obszary działalności European Schoolnet można podzielić na trzy kategorie:

•        Kształtowanie polityki, badania naukowe i innowacje

•        Usługi dla szkół

•        Wymiana materiałów dydaktycznych

 CTT