Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2010-02-25

Nasi goście reprezentowali instytucje i organizacje zajmujące się tematyką europejską – zaprosiliśmy Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Fundację Schumana, Fundację Batorego, Fundację Centrum Europejskie – Natolin, Centrum Strategii Europejskiej demosEuropa, Centrum im. prof. Bronisława Geremka, Global Development Research Group, Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Instytut Sobieskiego, Ośrodek Studiów Wschodnich, Instytut Spraw Publicznych, CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych oraz portal psz.pl.  

Spotkanie zainaugurowała p.o. dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie Marie-Therese Duffy-Haeusler. Pierwsza prezentacja dotyczyła planów polskiej prezydencji w Radzie UE w drugiej połowie 2011 r.

Dyrektor Joanna Skoczek z MSZ omówiła najważniejsze plany działań na ten okres, które obejmują m.in. Partnerstwo Wschodnie, politykę sąsiedztwa, bezpieczeństwo energetyczne oraz nową perspektywę finansową.

Plany przewodnictwa – pobodnie jak zrobiła to Hiszpania – polski rząd opracowuje wspólnie z krajami, które będą sprawować prezydencję w 18-miesięcznym okresie, czyli wraz z Danią i Cyprem. 

 

Z kolei Pilar Barrero z Ambasady Królestwa Hiszpanii w Warszawie przedstawiła priorytety trwającej obecnie prezydencji. – To nie był łatwy dla nas moment – mówiła przypominając, że przewodnictwo Madrytu przypada na czas poważnego spowolnienia gospodarczego całej UE. Właśnie wychodzenie z kryzysu jest dla Hiszpanów jednym z głównych priorytetów, obok wdrażania zmian związanych z wejściem w życie traktatu z Lizbony.

Madryt, który plan prezydencji opracował wspólnie z Belgią i Węgrami łącznie na 18 miesięcy, zamierza również – przy udziale komisarz Catherine Ashton – bardziej zaangażować UE w globalną politykę. Obszary, z którymi Hiszpanie wiążą szczególne nadzieje, to m.in. Azja i Rosja.

Kolejna dyskusja dotyczyła Partnerstwa Wschodniego, którego realizacja ruszyła w ubiegłym roku. Projekt jest prowadzony w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i obejmuje 6 państw: Armenię, Azerbejdżan, Mołdawię, Białoruś, Ukrainę i Gruzję. Pierwszy rok Partnerstwa podsumował pełnomocnik ministra spraw zagranicznych Andrzej Cieszkowski.

Przygotowania już się zakończyły, teraz wchodzimy w drugą fazę czyli działanie – mówił Cieszkowski wspominając o planach utworzenia grupy państw-przyjaciół PW spoza UE. Przypomniał także, że projekt - zainicjowany przez Polskę i Szwecję – jest pierwszym tego typu modelem współpracy z krajami wschodnimi.

Prezentację Cieszkowskiego uzupełnił John O'Rourke, który w DG RELEX odpowiada właśnie za Partnerstwo Wschodnie. – Sukcesem PW jest choćby to, że na początku mówiliśmy o ułatwieniach wizowych tylko dla obywateli Ukrainy, a teraz dyskusja w tej sprawie dotyczy już wszystkich 6 państw – mówił O'Rourke.

Przypomniał, że w tym roku w życie wchodzi nowy kodeks wizowy, który pozwoli ujednolicić wydawanie tzw. wiz Schengen, co ułatwi procedury ich wydawania obywatelom krajów objętych PW. O'Rourke zastanawiał się także nad formami ewentualnego włączenia do projektu Rosji oraz sytuacją Białorusi, której władze ostatnio wróciły do prześladowania opozycji i polskiej mniejszości.

 

 

Na zakończenie Krzysztof Bolesta z DG Energia zaprezentował kwestie ochrony klimatu i redukcji emisji spalin w kontekście energetyki węglowej i projektu CCS (Carbon Capture and Storage) dotyczącego składowania pod ziemią CO2 emitowanego przez elektrownie. Jego zdaniem, CCS – jeśli z sukcesem przejdzie przez fazę testową – jest szansą dla krajów takich jak Polska, której energetyka w ponad 90 proc. opiera się na węglu.

Problemem ropy i gazu jest to, że nie da się obecnie zagwarantować bezpiecznych dostaw tych surowców. Jednocześnie połowa węgla wykorzystywana w UE pochodzi z obszaru wspólnoty – wskazywał Bolesta. Jednak by węgiel jako paliwo energetyczne spełniał ekologiczne wymogi UE musi zostać połączony z systemem CCS, który pozwoli na "unieszkodliwienie" efektów jego spalania już na poziomie elektrowni.

Każdej prezentacji towarzyszyła dyskusja z udziałem naszych gości. Duże zainteresowanie wzbudziły m.in. pytania dotyczące przyszłości Partnerstwa Wschodniego oraz perspektyw projektu składowania CO2 pod ziemią.

 CTT