Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2009-03-31

To kolejna obniżka (pierwsza była w roku 2005 (IP/05/1289)), która sprawi, że przedsiębiorstwa prowadzące działalność na jednolitym rynku UE będą mogły znacznie taniej i prościej uzyskać ochronę znaku towarowego, co przyniesie im oszczędności na poziomie około 60 mln euro rocznie. Obniżka wejdzie w życie z dniem 1 maja 2009 r.

Charlie McCreevy, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, stwierdził: „To dobra wiadomość dla przedsiębiorstw w Europie. Znaczne obniżenie opłat i uproszczenie procedury oznacza o wiele przystępniejszy i łatwiejszy dostęp do ochrony znaku towarowego na poziomie UE. Przyczyni się to do rozwoju przedsiębiorczości i ożywienia działalności gospodarczej, co jest niezbędne w dobie kryzysu gospodarczego. Z tych udogodnień skorzystają w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których koszty i procedura uzyskania tej ochrony stanowią często poważne obciążenie.” „W przypadku małego przedsiębiorstwa ochrona znaku towarowego na poziomie Wspólnoty gwarantuje prawo dostępu towarów i usług tego przedsiębiorstwa do jednolitego rynku europejskiego w przyszłości. Dla dużych przedsiębiorstw ochrona znaku towarowego jest kluczowym narzędziem prowadzenia działalności międzynarodowej”, powiedział prezes UHRW Wubbo de Boer.

Zmniejszenie opłat i uproszczenie procedury sprowadza się w zasadzie do zniesienia opłaty za rejestrację wspólnotowych znaków towarowych. Przedsiębiorstwa pokrywać będą zatem jedynie opłatę za zgłoszenie, nie będą natomiast już uiszczać oddzielnej opłaty za rejestrację. Dzięki temu znacznie skróci się również czas rozpatrywania zgłoszeń o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.

W praktyce oznacza to natomiast, że zamiast kwoty 1 750 euro za zgłoszenie i rejestrację wspólnotowego znaku towarowego, w przyszłości od przedsiębiorstw pobierana będzie jedynie opłata za zgłoszenie w wysokości 1 050 euro. Przedsiębiorstwa składające zgłoszenie przez internet uzyskają większy upust i pobierana od nich opłata za zgłoszenie wyniesie jedynie 900 euro zamiast obecnie pobieranej kwoty 1 600 euro.

Obniżenie opłat oznacza, że w przyszłości przedsiębiorstwa zapłacą 40 % mniej za uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego i aż o 44 % mniej, w przypadku gdy skorzystają z możliwości złożenia zgłoszenia drogą elektroniczną.

Ponadto oddzielna opłata za zgłoszenie i rejestrację międzynarodowego znaku towarowego wskazującego Wspólnotę Europejską na mocy Protokołu madryckiego zostanie obniżona z poziomu 1 450 euro do 870 euro, co również oznacza 40 % spadek.

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm
http://oami.europa.eu

 CTT