Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2010-01-21

Uroczysta inauguracja odbędzie się w stolicy Hiszpanii, podczas spotkania przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuel Durão Barroso oraz premiera José Luisa Rodrígueza Zapatero.

- Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym stanowi nieodłączny element wychodzenia z kryzysu. Zbyt często skutki recesji najdotkliwiej odczuwają najsłabsi. Dlatego Europejski Rok 2010 powinien przyczynić się do podniesienia świadomości społecznej i przygotować grunt pod budowę bardziej zintegrowanego społeczeństwa, zgodnie z zaproponowana przeze mnie przyszłą strategią »UE 2020« - zapowiada przewodniczący Barroso.

Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans, Vladimír Špidla, przypomina, że jedna na sześć osób w Europie "toczy codzienną walkę o byt". - Ale ubóstwo może dotknąć każdego z nas – a także całe społeczeństwa. Choć większością narzędzi do walki z biedą dysponują władze krajowe trzy czwarte Europejczyków oczekuje, że także UE zaangażuje się w pomoc. Za sprawą Europejskiego Roku zagadnienie to staje się priorytetem, dzięki czemu cała Europa może połączyć siły w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Bieda wokół nas

Prawie 80 milionów Europejczyków – czyli 17 proc. obywateli UE – żyje obecnie poniżej progu ubóstwa. Niedawne badanie Eurobarometru  potwierdza, że opinia publiczna dostrzega ten problem. Znacząca większość Europejczyków (73 proc.) uważa, że bieda dotyka znaczną część społeczeństwa w ich kraju, a 89 proc. oczekuje od swoich rządów szybkich działań. Choć większość respondentów uważa, że główna odpowiedzialność spoczywa na rządzie krajowym, 74 proc. oczekuje także działań na poziomie unijnym.

Europejski Rok 2010 ma na celu zwrócenie większej uwagi na przyczyny i konsekwencje ubóstwa w Europie. Kampania będzie skierowana zarówno do kluczowych graczy, takich jak rządy czy partnerzy społeczni, jak i do ogółu społeczeństwa. Jej zadaniem jest również mobilizacja wszystkich stron w walce z biedą, promowanie integracji społecznej i włączenia społecznego oraz zachęcanie do zdecydowanego podejmowania zobowiązań w zakresie przygotowywania unijnej i krajowej polityki dotyczącej problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Działania w ramach Europejskiego Roku będą w dużej mierze zdecentralizowane: krajowe programy przygotuje każde z 29 państw uczestniczących (27 państw UE oraz Norwegia i Islandia). Budżet w wysokości 17 milionów euro przeznaczony zostanie na kampanie podnoszące świadomość społeczną oraz na projekty związane z zagadnieniami priorytetowymi w poszczególnych krajach.

W ramach kampanii informacyjnej Europejskiego Roku odbędzie się m. in. konkurs dziennikarski. Zaplanowano też dwa tygodnie tematyczne (w maju i w październiku), które zostaną zorganizowane we wszystkich krajach UE. 17 grudnia Rok zakończy konferencja w Brukseli przygotowana przez belgijską prezydencję w UE.

Na stronie kampanii znajduje się partnerska platforma pomagająca w budowaniu sieci kontaktów i tworzeniu wspólnych inicjatyw kluczowych podmiotów, takich jak organizacje społeczeństwa obywatelskiego, władze lokalne i regionalne. Na stronie zaprezentowane zostaną również wydarzenia organizowane w każdym uczestniczącym kraju.

Szczegółowe informacje na temat Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym znajdziesz tutaj.

 CTT