Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2009-12-28

Hiszpańskie przewodnictwo będzie pierwszym, które w całości przebiegnie pod dyktando traktatu lizbońskiego. Po raz pierwszy również program prezydencji został uzgodniony z dwoma kolejnymi przewodnictwami – Madryt, Bruksela i Budapeszt zapewniają, że w ten sposób można bardziej przejrzyście kierować pracami Wspólnoty i jednocześnie zapewnić kontynuację rozpoczętych inicjatyw.

Program hiszpańsko-belgijsko-węgierskiej prezydencji został rozpisany do połowy 2011 r. Kluczowe elementy pierwszej części to:

 • Walka z kryzysem i wprowadzenie Europy na ścieżkę stabilnego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, rozwoju innowacyjności i konkurencyjności, zgodnie z zapisami traktatu lizbońskiego
 • Poprawa nadzoru rynków finansowych
 • Rozszerzenie agendy socjalnej, przede wszystkim pod kątem ludzi młodych, równości płci oraz walki z ubóstwem
 • Realizacja i przegląd ustaleń zawartych w pakietach energetycznym i klimatycznym, w kontekście wyników konferencji ONZ w Kopenhadze
 • Realizacja tzw. programu sztokholmskiego, który dotyczy rozszerzenia współpracy w zakresie polityki bezpieczeństwem, azylowej, sprawiedliwości i praw obywatelskich
 • Podniesienie efektywności, spójności i widoczności działań zewnętrznych Unii, promowanie praw człowieka oraz podstawowych wolności.

Program hiszpańskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej znajdziesz tutaj .

Symbolem potrójnej prezydencji będzie logo strony internetowej, która zostanie przygotowana w trzech wariantach – hiszpańskim, belgijskim i węgierskim. To również pierwszy przypadek w historii UE, kiedy trzy prezydencje posługują się wspólnym znakiem.

 

             

 

Czym jest prezydencja w Radzie UE?

Głównym zadaniem kraju sprawującego prezydencję jest organizowanie i kierowanie pracami Rady oraz wszystkich związanych z nią organów. Hiszpania będzie odpowiedzialna za ustalenie agendy oraz przewodniczenie ok. 3 tys. spotkań roboczych, które odbędą się w Brukseli i Luksemburgu.

Szefem hiszpańskiej prezydencji jest premier José Luis Rodríguez Zapatero, który będzie współprzewodniczył posiedzeniom Rady Europejskiej, tworzoną przez przywódców 27 krajów członkowskich. Dzięki wejściu w życie traktatu lizbońskiego, od 2010 r. za organizację szczytów europejskich będzie odpowiedzialny stały przewodniczący Rady Europejskiej.

Sprawowanie prezydencji pociąga za sobą dwie istotne funkcje: reprezentowanie Rady UE w relacjach z unijnymi instytucjami, przede wszystkim z Parlamentem oraz Komisją, oraz w kontaktach z innymi krajami i instytucjami międzynarodowymi. Premier Zapatero będzie także zobowiązany m.in. do sprawozdania PE planów prezydencji oraz stanu ich realizacji.

 

       

 

W praktyce sprawowanie prezydencji oznacza budowanie porozumień i łagodzenie sporów między krajami członkowskimi UE. Państwo przewodniczące musi działać całkowicie bezstronnie i powstrzymać się od promowania na forum Rady własny narodowych interesów. Prezydencja musi także reagować na niespodziewane wydarzenia, które dotyczą całej Wspólnoty jak np. kryzys gazowy. Półroczne przewodnictwo to jednocześnie szansa dla kraju członkowskiego na lepsze zaznaczenie swojej obecności na arenie międzynarodowej

Hiszpania będzie sprawować przewodnictwo w Radzie UE po raz czwarty od momentu przyłączenia się do UE w 1986 roku. Ostatni raz Madryt kierował pracami Unii w pierwszej połowie 2002 r., co zbiegło się z wprowadzeniem do obiegu euro oraz kampanią antyterrorystyczną po zamachach z 11 września 2001 r.

Więcej informacji na temat hiszpańskiej prezydencji znajdziesz tutaj.

 CTT