Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2009-03-27

Nagroda przyznawana przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) stanowi wyraz uznania dla konkretnych osiągnięć i inicjatyw. Wyróżnione przedsięwzięcia powinny mieć innowacyjny charakter oraz długotrwały i pozytywny wpływ na postrzeganie Europy i procesów integracyjnych przez opinię publiczną.

O nagrodę wartości 20 000 € mogą się ubiegać organizacje społeczeństwa obywatelskiego ustanowione w krajach Unii Europejskiej. Nominacje należy przesyłać do sekretariatu EKES do 15 maja 2009 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone we wrześniu 2009 roku.

Szczegółowe informacje praktyczne o nagrodzie, w tym także o procedurze składania wniosków i selekcji kandydatów, można znaleźć na stronie:

http://eesc.europa.eu/sco/prize_civ_soc/info_en.asp (po angielsku)

http://eesc.europa.eu/sco/prize_civ_soc/info_fr.asp (po francusku)

 

Dodatkowych informacji na temat konkursu mogą udzielić:

Patrick Fève (tel. +32 2 546 96 16, e-mail: Patrick.Feve@eesc.europa.eu)

Sophie Cavallin (tel. +32 2 546 83 25, e-mail: Sophie.Cavallin@eesc.europa.eu)

 

Informacje na temat poprzednich edycji:

2007: http://www.eesc.europa.eu/sco/prize_civ_soc/archive/2007/index_en.asp

2006: http://www.eesc.europa.eu/sco/prize_civ_soc/archive/2006/index_en.asp

 CTT