Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2009-12-09

Impreza "Your Europe, your say" pdf - 234 KB [234 KB] (Twoja Europa, twój głos) ma przybliżyć reprezentantom szkół z 27 krajów Wspólnoty rolę, jaką odgrywa Komitet Ekonomiczno-Społeczny w strukturach europejskich. Dla uczestników będzie to także rzadka okazja do zaprezentowania na międzynarodowym i wielokulturowym forum swoich poglądów, argumentacji, a także umiejętności negocjacji i zawierania kompromisów.

 

Poza debatą na "zadane tematy" młodzi uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję wymienienia się poglądami na temat Europy, odkrywania innych kultur i zawiązania nowych przyjaźni.

Program imprezy "Your Europe, your say" znajdziesz tutaj pdf - 12 KB [12 KB] .

ZASADY UCZESTNICTWA

Impreza odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia 2010 r. w Brukseli. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 stycznia 2010 r. Organizatorzy pokryją koszty podróży oraz pobytu trzech uczniów oraz jednego nauczyciela z każdej zakwalifikowanej szkoły. Debata jest skierowana do młodych ludzi w wieku 16-17 lat, uczniów przedostatnich klas szkół średnich.

Więcej informacji na temat zasad uczestnictwa oraz formularz rejestracyjny znajdziesz tutaj.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny działa od 1957 roku i jest organem doradczym reprezentującym pracodawców, związki zawodowe, rolników, konsumentów oraz pozostałe grupy interesu, które razem tworzą "zorganizowane społeczeństwo obywatelskie". Komitet przedstawia ich opinie i broni ich interesów w debatach politycznych z Komisją, Radą i Parlamentem Europejskim.

Więcej informacji na temat Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego znajdziesz tutaj.

 CTT