Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2009-12-01

Szkolenie składało się z trzech modułów tematycznych. W pierwszej części  przedstawione zostały zasady ochrony dóbr własności intelektualnej, a w szczególności specyfika prawa własności przemysłowej w stosunku do ochrony wynikającej z prawa autorskiego. Drugi moduł poświęcony był zasadom uzyskiwania ochrony dla wzorów przemysłowych na gruncie prawa polskiego oraz wspólnotowego. W trzeciej części omówione zostały zasady wyszukiwania wzorów przemysłowych w bazie Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs).

W szkoleniu uczestniczyli konsultanci sieci RPK Polska Południowa.

   

 

 

 CTT