Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2009-11-24

Celem konkursu jest podniesienie świadomości młodych ludzi na temat przysługujących im praw. – Wspólna praca nad Konwencją o prawach dziecka sprawi, iż młodzi ludzie będą bardziej świadomi swoich praw, a co za tym idzie w razie potrzeby będą umieli się na nie powołać. Parafrazując Antoine'a de Saint-Exupéry'ego, wielkiego marzyciela naszych czasów, zwracam się zatem do nich z wezwaniem „Narysuj mi prawo!" – stwierdził wiceprzewodniczący KE Jacques Barrot.   

 

 

O 20. rocznicy Konwencji o prawach dziecka ONZ przeczytasz tutaj.

Dzieci i młodzież, którzy zechcą wziąć udział w konkursie mają stworzyć plakat ilustrujący jedno z praw zapisanych w Konwencji. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe: 10-14 lat i 15-18 lat.

Młodzi twórcy maja pracować w grupach liczących co najmniej cztery osoby, pod opieką osoby dorosłej. Plakaty będą oceniane najpierw na poziomie krajowym, a trzy najlepsze zespoły w każdej kategorii otrzymają nagrody podczas uroczystości, jakie odbędą się w ich krajach na początku kwietnia 2010 r.

Laureaci pierwszej nagrody na poziomie krajowym zostaną zakwalifikowani do drugiej tury, która odbywać się będzie na poziomie europejskim. Trzy najlepsze zespoły w każdej kategorii wiekowej zostaną zaproszone do Brukseli w dniach od 8 do 10 maja 2010 r. Podczas pobytu odwiedzą instytucje europejskie i wezmą udział w ceremonii rozdania nagród.

To czwarta edycja konkursu. W 2006 r. poświecona była ogólnemu rozumieniu praw dzieci, rok później nacisk położono na walkę z dyskryminacją. Trzecia edycja – w 2008 r. – zwracała uwagę na prawo dziecka do ochrony. Rok temu w konkursie uczestniczyło ponad 40 tys. uczestników z całej UE.

Strona internetowa z zasadami konkursu znajduje się tutaj.

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na stronach internetowych przedstawicielstw Komisji w państwach członkowskich UE oraz na portalu Europa. Mogą być one również wykorzystane w przyszłych kampaniach unijnych.

 CTT