Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2009-03-23

Głównym celem projektu jest wzmacnianie kontaktów i wymiana doświadczeń między Szkolnymi Klubami Europejskimi z różnych regionów Polski. W tym roku program Zlotu dotyczy szerokiej i niezwykle aktualnej tematyki funduszy europejskich. Ma on zainspirować uczestników do zgłębiania wiedzy o funduszach i promowania ich w swoich regionach jako „potencjału” do rozwoju kraju.


Fundusze europejskie są podstawowym narzędziem polityki regionalnej Unii Europejskiej. Lata 2007-2013 to kolejny okres programowania, w ramach którego Polska otrzyma od Unii Europejski
ej w sumie prawie 90 miliardów euro, co czyni nasz kraj największym beneficjentem unijnej pomocy.


Dzięki rozważnemu wykorzystaniu środków z funduszy Polska ma szansę osiągnąć duży wzrost gospodarczy i w wymierny sposób poprawić jakość życia mieszkańców. Jednak proces pozyskiwania funduszy z UE, mimo wprowadzenia szeregu uproszczeń, nie jest rzeczą prostą. Wymaga odpowiedniej wiedzy, umiejętności oraz przede wszystkim determinacji w działaniu. Panuje przekonanie, że brnąc przez różne stopnie administracji, skomplikowany język unijnej biurokracji i niezliczone procedury można się szybko zniechęcić i w konsekwencji aplikowanie o dotacje kończy się często fiaskiem.
Warto jednak walczyć z ogólnikowymi stereotypami i na własnej skórze przekonać się, jak wiele możliwości związanych z funduszami europejskimi jest w zasięgu ręki.


Program Zjazdu będzie opierał się nie tylko na spotkaniach integracyjnych i warsztatowych - tym razem z naszą wiedzą i umiejętnościami wyruszymy w teren. Ulice warszawskiej dzielnicy zamienią się w szlaki ekspedycji, podczas której uczestnicy staną się badaczami otaczającej nas rzeczywistości. Głównym zadaniem zespołów będzie zdiagnozowanie największych potrzeb i zaplanowanie wykorzystania funduszy dla poprawy sytuacji w mieście. Zderzenie z pełną barier i sprzeczności warszawską rzeczywistością – nieuniknione! Będzie to znakomita okazja, by znaną nam dobrze ideę „Myśl europejsko, działaj lokalnie” wprowadzać w życie, a do tego świetnie się bawić i wzajemnie poznać!


Zjazd przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich w wieku 16 – 19 lat, aktywnie działających w SKE oraz ich opiekunów (nauczycieli).

 CTT