Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011












2009-09-22

Organizatorem konkursu jest Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Departamentem Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Patronat nad konkursem objęły Stowarzyszenie Polskich Mediów oraz Instytut Spraw Publicznych.

Konkurs "Ludzka twarz EFS" jest próbą obalenia powszechnej opinii, że fundusze europejskie to temat marginalny, nierealny i nieciekawy, którego przystępność ograniczana jest przez język przesycony biurokratycznymi kruczkami i nużącą terminologią.

Zadaniem dziennikarzy startujących w konkursie będzie przedstawienie w ciekawy i inspirujący sposób historii beneficjentów oraz doświadczeń ludzi, którzy dzięki środkom finansowym z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymali szansę na rozwój, realizację swoich marzeń i polepszenie statusu życiowego.

Spośród nadesłanych prac niezależne jury wybierze i nagrodzi najlepsze. Pula nagród do wygrania wynosi 50 000 zł brutto.

Do konkursu można zgłaszać materiały opublikowane w mediach w okresie od 1 października 2008 r. do 16 października 2009 r.

Zgłoszenia można nadsyłać do 16 października 2009 r.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: http://www.ludzkatwarzefs.pl/index-5.html

Szczegółowe informacje na stronie internetowej konkursu: www.ludzkatwarzefs.pl .

 CTT