Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2009-09-09

UWAGA: gościem specjalnym forum będzie komisarz UE ds. przedsiębiorstw i przemysłu, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Günter Verheugen, który w piątek 11 września odbierze specjalną nagrodę.

Opis wydarzeń PKE zaczerpnięty ze stron Forum:

10 Września
11:55 - 13:10

Nauka i kultura
Pijalnia Główna, Zuber

 

Szwedzka prezydencja w UE

 

Moderator

° Christian Holm - Deputowany, Parlament Szwecji, Szwecja

 

Paneliści

° Fredrik Langdal - Pracownik Naukowy, Szwedzki Instytut Studiów Europejskich, Szwecja

° Lars Elinderson - Członek Komitetu Finansowego, Parlament Szwecji, Szwecja

° Sofia Arkelsten - Deputowany, Parlament Szwecji, Szwecja

° Marie-Therese Duffy-Haeusler - P.O. Dyrektora, Komisja Europejska - Przedstawicielstwo w Polsce, Polska

 

1 lipca 2009 Szwecja objęła przewodnictwo w pracach Rady Unii Europejskiej. Podczas swojej prezydencji Szwecja zajmie się dwoma priorytetowymi kwestiami: gospodarką i zmianami klimatycznymi. Jakie będą dalsze decyzje UE odnośnie światowego kryzysu ekonomicznego oraz jakie porozumienia zostaną podpisane w sprawie zmian klimatycznych. Równie ważnym obszarem działań dla Szwecji będzie współpraca UE z jej sąsiadami, a szczególnie Inicjatywa Partnerstwa Wschodniego.

10 Września
17:30 - 18:30

Sesje plenarne
Pijalnia Główna

 

Transformacja i wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku

 

 

Partnerzy

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Inicjatywa RAZEM 89

 

Moderator

° Leszek Balcerowicz - Przewodniczący Rady Fundacji, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR, Polska

 

Paneliści

° Ivan Mikloš - Deputowany, Zgromadzenie Narodowe Republiki Słowackiej, Słowacja

° Wiktor Pynzenyk - Przewodniczący Partii, Partia "Reformy i Porządek", Ukraina

° Jegor Gajdar - Dyrektor, Instytyt Gospodarki w Okresie Transformacji, Rosja

° Jan Vincent-Rostowski - Minister, Ministerstwo Finansów, Polska

° Mark Allen - Przedstawiciel Regionalny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, USA

 

Dotychczasowe wyniki ekonomiczne i pozaekonomiczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej są silnie zróżnicowane. Wyniki dostępnych badań empirycznych wskazują, że istotny wpływ na to zróżnicowanie miały prowadzona polityka gospodarcza i reformy instytucjonalne. Jak można wyjaśnić różnice w tych politykach? Jak oceniać transformację w krajach postsocjalistycznych w porównaniu do reform w innych regionach świata?

10 Września
16:10 - 17:20

Unia Europejska i jej sąsiedzi
Nowy Dom Zdrojowy, Patio 1

 

Europa po kryzysie – nowa agenda dla Unii Europejskiej

 

 

Partnerzy

DemosEuropa - Centrum Strategii Europejskiej
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

 

Moderator

° Paul Taylor - Publicysta, Thomson Reuters , Francja

 

Paneliści

° Igor Chalupec - Prezes Zarządu/Partner Zarządzający, ICENTIS Corporate Solutions, Polska

° Tomas Valasek - Dyrektor ds. Polityki Zagranicznej i Obrony, Centrum Reform Europejskich, Wielka Brytania

° Janusz Jankowiak - Główny Ekonomista, Polska Rada Biznesu, Polska

° Maciej Witucki - Prezes Zarządu, Telekomunikacja Polska , Polska

° Krzysztof Blusz - Wiceprezes Zarządu, DemosEuropa - Centrum Strategii Europejskiej, Polska

 

Panel, zorganizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej, zaprezentuje i przeprowadzi dyskusję nad raportem Grupy Refleksyjnej utworzonej przez demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej i tygodnik „Polityka”, zatytułowanym „Europę stać na więcej. Nowa agenda dla Unii Europejskiej.” Dyskusja dotyczyła będzie zespołu rekomendacji dotyczących najważniejszych wyzwań przed jakimi stoi Unia Europejska w kontekście jej nowego cyklu instytucjonalnego. Paneliści przedstawią szerszy kontekst dla prac nad usprawnieniem funkcjonowania UE i dokonają analizy obszarów kluczowych dla wzrostu znaczenia Europy na arenie międzynarodowej, takich jak wspólna waluta euro, grupa G3, stosunki UE-NATO i UE–Rosja, konkurencyjność, innowacje, klimat i energia.

 

 

 

 

 

 

 CTT