Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2009-09-01

Projekt skierowany jest do pracowników jednostek naukowych prowadzących prace badawczo-rozwojowe i zainteresowanych tematyką komercjalizacji wyników badań naukowych.


Tematyka szkoleń i warsztatów m. in. będzie obejmować:

  • Prawne narzędzia ochrony własności intelektualnej
  • Metody wyceny własności intelektualnej
  • Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi
  • Proces komercjalizacji i transferu technologii
  • Przeszukiwanie baz patentowych
  • MS-Project – narzędzie informatyczne wspomagające zarządzanie projektami
  • Przygotowywanie ofert technologicznych
  • Komunikacja i negocjacje z przedsiębiorcami

Szczegółowy program cyklu szkoleniowego w załączniku - harmonogram


Powyższe zagadnienia zostaną omówione przez polskich i zagranicznych specjalistów – praktyków, Kompleksowe szkolenia obejmują wykłady teoretyczne wzbogacone rozbudowanym modułem warsztatowym w trakcie, którego zaplanowano liczne ćwiczenia praktyczne i zajęcia komputerowe. W ramach projektu zapewniamy uczestnikom materiały szkoleniowe, przerwę kawową i obiadową.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest nadesłanie poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów (formularz zgłoszeniowy, kwestionariusz danych osobowych z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie podmiotu działającego na rzecz nauki) do Biura Projektu do dnia 28.09.2009 roku.

Termin szkoleń: 14-16.10.2009
Termin warsztatów: 16-18.11.2009 lub 23-25.11.2009
Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Warszawska 24, Kampus Politechniki Krakowskiej
Osoba do kontaktu: Dorota Markiewicz, tel.012 628 25 27, e-mail: markiewicz@transfer.edu.pl
Język wykładowy: polski i angielski

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach do niniejszej wiadomości:

Regulamin z dnia 05.11.09r.
Zmiana regulaminu z dnia 24.08.09r.
Harmonogram
Formularz zgłoszeniowy
Kwestionariusz danych osobowych+oświadczenie
Oświadczenie podmiotu działającego na rzecz nauki

Serdecznie zapraszamy !

 

 CTT