Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2016-04-15

UE dostarcza ponad połowę ogółu oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA), zgłoszonej w ubiegłym roku przez członków Komitetu Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD-DAC).

Wstępne dane wskazują, że ogólnounijna oficjalna pomoc rozwojowa (przekazywana przez instytucje UE i państwa członkowskie) zwiększyła się do 68 mld euro w 2015 r. (wzrost o 15 proc. w stosunku do 59 mld euro w 2014 r.) – wzrastając trzeci rok z rzędu i osiągając najwyższy jak dotychczas poziom. Ogólnounijna kwota ODA stanowiła 0,47 proc. unijnego dochodu narodowego brutto (DNB) w 2015 r., co stanowi wzrost w porównaniu z 0,43 proc. w 2014 r. Przekracza to znacznie średnią krajową wynoszącą 0.21 proc. ODA/DNB dla państw spoza UE należących do Komitetu Pomocy Rozwojowej (DAC).

Unijny komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju Neven Mimica powiedział: - To, że UE pozostaje głównym światowym darczyńcą w zakresie oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA), wyraźnie wskazuje na nasze konkretne zaangażowanie w finansowanie rozwoju i wspieranie nowych celów zrównoważonego rozwoju. W roku 2015, w obliczu bezprecedensowego kryzysu migracyjnego, UE i jej państwa członkowskie były w stanie zwiększyć wsparcie dla uchodźców, jak również pomoc rozwojową dla krajów rozwijających się.

W kontekście trwającego kryzysu uchodźczego w danych opublikowanych przez OECD na ten rok po raz pierwszy uwzględniono również poziom kosztów związanych z uchodźcami ponoszonych wewnętrznie przez darczyńców, zgłoszonych przez członków DAC jako oficjalna pomoc rozwojowa. Dane OECD pokazują również, że poszczególne państwa członkowskie UE coraz częściej zgłaszają te koszty. Ogólny wzrost oficjalnej pomocy rozwojowej UE (8,9 mld euro) był jednak większy niż gwałtowny wzrost kosztów związanych z uchodźcami (5,3 mld euro). Innymi słowy, UE w 2015 r. zwiększyła zarówno wsparcie dla uchodźców, jak również pomoc rozwojową dla krajów rozwijających się.

W 2015 r. pięć państw członkowskich UE przekroczyło pułap 0,7 proc. ODA/DNB: Szwecja (1,4 proc.), Luksemburg (0,93 proc.), Dania (0,85 proc.) oraz Holandia (0,76 proc.) i Wielka Brytania (0,71 proc.). Stosunek ODA/DNB wzrósł w 13 i spadł w 11 państwach członkowskich UE, natomiast w 4 państwach utrzymuje się na tym samym poziomie. W sumie 21 państw członkowskich zwiększyło nominalnie świadczoną ODA o 9,8 mld euro, podczas gdy spadek w 6 innych państwach wyniósł 0,3 mld euro.

W tym zestawieniu, w 2015 roku Polska przeznaczyła na oficjalną pomoc rozwojowa 442 miliony USD, co stanowiło 0,1 proc. DNB.

 CTT