Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2015-01-14

 Decyzją Parlamentu Europejskiego rok 2015 został ustanowiony Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju (ang. European Year for Development). Główne cele roku to: podniesienie świadomości wśród mieszkańców Unii Europejskiej w kwestii pomocy udzielanej przez Unię, zaktywizowanie obywateli EU do czynnego udziału w przedsięwzięciach na rzecz pomocy rozwojowej, a także zainicjowanie dyskusji pod hasłem Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość.

   
  Przewodniczący Komisji Europejskiej
Jean-Claude Juncker
Wysoka przedstawiciel UE ds. zagranicznych
Federica Mogherini
 

 

Rok 2015 ma być okazją dla przedstawicieli Unii oraz mieszkańców krajów członkowskich do szczególnego zaangażowania się w zwalczanie problemu ubóstwa na świecie. Przedsięwzięcie może okazać się projektem przełomowym ze względu na szerokie grono zaangażowanych podmiotów, mających wpływ na kluczowe procesy decyzyjne i kształtowanie polityki rozwojowej, szczególnie w odniesieniu do środowiska naturalnego i klimatu.

W roku 2015 mają być sfinalizowane Milenijne Cele Rozwoju (ang. Millenium Development Goals), a w trakcie zaplanowanych na wrzesień obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ zakończą się rozmowy dotyczące polityki globalnej na kolejne lata i wyznaczony zostanie wspólny kierunek działań na rzecz zwalczania ubóstwa i zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Ponadto, również w tym roku, podczas szczytu w Paryżu, planowane jest podpisanie nowego, międzynarodowego porozumienia klimatycznego.

   
  Premier Republiki Łotewskiej
Laimdota Straujuma
Deputowana do Parlamentu Europejskiego
Linda McAvan
 

 

Jest to pierwszy Rok Europejski poświęcony relacjom UE z innymi krajami. W ramach jego obchodów zarówno młodzież, podmioty społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego, instytucje akademickie, jak i pojedynczy interesariusze będą mogli wspólnie podjąć działania na rzecz rozwoju.

- Celem Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju jest poinformowanie obywateli i obywatelek UE o współpracy i działaniach podjętych na rzecz rozwoju, podkreślenierezultatówpolityki prowadzonej w tym zakresie przez Unięwspólnie z krajami członkowskimi. Mam nadzieję, że mieszkańcywszystkich krajów Unii dołączą do nas i zaangażują się w inicjatywy prowadzone w ramach Roku Europejskiego – powiedział Neven Mimica, komisarz ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju.

   
  Przewodniczący Komitetu Regionów
Michel Lebrun
Minister Spraw Zagranicznych Łotwy
Keit Pentus-Rosimannus
 

 

Bogato wypełniony kalendarz inicjatyw przewidzianych w ramach obchodów Roku Europejskiego 2015 jest rozpisany zarówno na projekty realizowane na szczeblu europejskim, krajowym, jak i regionalnym i lokalnym, co umożliwi zaangażowanie wszystkim zainteresowanym.

Europejski Rok na rzecz Rozwoju zainaugurował przewodniczący Komisji Europejskiej – Jean-Claude Juncker podczas oficjalnej ceremonii, która odbyła się w piątek, 9 stycznia w Rydze. Przewodniczący podkreślił, że jednym z jego priorytetów jest wzmocnienie roli Europy na arenie globalnej. - Europa może odegrać właściwą rolę na świecie, jeśli wszyscy Europejczycy zrozumieją, jakie korzyści daje współpraca na rzecz rozwoju obu stronom: zarówno beneficjentom, jak i obywatelom UE, szczególnie w obecnym świecie wzajemnych zależności.

   
  Była Prezydent Łotwy
Vaira Vīķe-Freiberga
Komisarz ds. środowiska, gosp. morskiej i rybołóstwa
Karmenu Vella
 

 

Kolejne wydarzenie Roku 2015 zaplanowano na 2 marca - będzie to międzynarodowy szczyt poświęcony tematyce równości płci. Następnie, w maju, odbędzie się bieg na 20 km w Brukseli oraz specjalne konkursy artystyczne, m.in. konkurs na pracę wideo „Wybitne gwiazdy Europy” (ang. „Shining Stars of Europe). W programie przewidziano także wydarzenia krajowe, takie jak cykl 28 wykładów z cyklu "Kapuściński Development Lectures" (po jednym w każdym z państw członkowskich), obecność ambasadorów Roku 2015 na targach EXPO2015 w Mediolanie oraz wyłonienie wśród dziennikarzy laureata nagrody im. Lorenzo Natali.

Europejski Rok na rzecz Rozwoju oferuje szeroką gamę możliwości twórczego zaangażowania się w działania we wszystkich krajach UE, począwszy od projektów rozwojowych i artystycznych, a skończywszy na inicjatywach przewidzianych dla szkół i uczelni wyższych oraz masowych wydarzeniach sportowych.

   

 

Każdy z miesięcy roku 2015 patronuje ważnym kwestiom społecznym. W styczniu toczą się rozmowy o pozycji Europy na świecie, w lutym o edukacji, marzec poświęcony zostanie promocji równości płci, a kwiecień zdrowiu.

Program Roku 2015 stwarza ogromne możliwości zaangażowania się wszystkich obywateli i obywatelek Unii Europejskiej w sprawy związane z pomocą i współpracą rozwojową.

Szczegółowe informacje o kalendarzu wydarzeń Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015 znajdują się na stronie internetowej.

 CTT