Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2009-03-10

 

Organizowany już po raz siódmy "Dzień Wiosny w Europie" ma służyć wzbogaceniu wiedzy na temat Unii i jej działań. Ma również pozwolić nawiązać dialog między uczniami i nauczycielami a osobami działającymi w strukturach unijnych. Dzięki temu młodzież ma szansę poznać bardziej konkretny wymiar europejskiej polityki.

W czerwcu odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego; obchodzimy również  Europejski Rok Kreatywności i Innowacji, którego celem jest propagowanie postaw twórczych w różnych obszarach działalności a w konsekwencji,  przyczynianie się do lepszego przygotowania UE na nadchodzące wyzwania globalizującego się świata. Te właśnie tematy staną się punktem ciężkości tegorocznego Dnia Wiosny.

Jakie działania można realizować w ramach projektu?

Szkoły zachęca się, by  w okresie od 25 marca do 30 czerwca 2009 r. organizowały wszelkiego rodzaju działania edukacyjne związane z debata europejską, przy czym nie musza mieć one jednorodnego charakteru.

 

Szkoły mogą brać udział w obchodach według własnego pomysłu i na miarę posiadanych środków. Sesje informacyjne połączone z dyskusją, spotkania z osobą związaną z tematyką europejską (przedstawiciele władz, świata pracy, działacze społeczni, byli uczestnicy programu Erasmus itp.), debaty organizowane w szkole lub między uczniami szkół z innych regionów lub krajów, zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, to tylko niektóre przykłady możliwych inicjatyw podejmowanych w ramach Dnia Wiosny.

 

Aby nadać działaniom wymiar europejski, zdecydowanie wskazany jest udział osób
znających tematykę europejską. Do udziału w szkolnych spotkaniach zachęca się przedstawicieli władz, ekspertów i profesorów oraz młodzież, która brała udział w różnych programach wspólnotowych. Mile widziane są wspólne inicjatywy szkół i uczniów z kilku krajów.

Kto może uczestniczyć w projekcie i jak zgłosić chęć uczestnictwa?

 

Projekt „Dzień Wiosny w Europie” adresowany jest przede wszystkim do szkół średnich (ogólnokształcących, zawodowych i technicznych). W niektórych wydarzeniach mogą jednak uczestniczyć także zainteresowane szkoły podstawowe. Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie projektu: http://springday2009.net

 

 CTT