Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2014-09-16

Trwa śródokresowy przegląd strategii „Europa 2020”, w ramach którego Komisji Europejska prowadzi konsultacje społeczne dotyczące czteroletnich doświadczeń wynikających z realizacji strategii. Konferencja Strategia „Europa 2020” – kontynuacja czy reforma? będzie okazją do wymiany poglądów o dotychczasowych efektach jej wdrażania w Polsce i Europie oraz zastanowienia się nad jej przyszłością.

W pierwszym panelu konferencji przedstawiciele administracji rządowej podsumują dotychczasową realizację strategii „Europa 2020” oraz przedstawią działania podejmowane w Polsce na rzecz realizacji celów strategii. W dyskusji wezmą udział Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Marek Ratajczak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Artur Radziwiłł, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów orazMałgorzata Mika-Bryska, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki

Podczas drugiego panelu rozmawiać będziemy o przyszłości strategii „Europa 2020”. Wspólnie zastanowimy się czy potrzebujemy zmian, nowych celów lub modyfikacji dotychczasowych. W panelu wezmą udział Horacy Dębowski z Instytutu Badań Edukacyjnych, Maciej Grelowski z Business Center Club, Julian Zawistowski z Instytutu Modelowania i Analiz Polityk Publicznych oraz Katarzyna Zimmer-Drabczyk z NSZZ „Solidarność”.

Program konferencji do pobrania pdf - 191 KB [191 KB] .

Zapraszamy na konferencję w piątek, 26 września 2014 r. w godz. 8.30-15.00, w sali „Pod Kopułą” (Ministerstwo Gospodarki, pl. Trzech Krzyży 3/5, wejście od ul. Wspólnej)

Aby wziąć udział w spotkaniu prosimy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie MG

Na zgłoszenia czekamy do 24 września 2014 r. Liczba miejsc ograniczona.

Spotkanie jest otwarte dla mediów. Akredytacje dziennikarskie przyjmujemy pod adresem: indo@mg.gov.pl

Serdecznie zapraszamy!

Konsultacje społeczne w ramach przeglądu strategii „Europa 2020” trwają do 31 października 2014 r.

 

Więcej informacji: http://www.mg.gov.pl/node/20771 lub na stronie KE

 

 CTT