Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2014-06-02

Kto powinien aplikować?

Szukamy szybko rozwijających się, wysoce innowacyjnych MŚP o globalnych ambicjach, które chcą zrewolucjonizować rynek. Powinny być prowadzone aktywnie i inwestować w innowacje. Powinny działać od jakiegoś czasu – nie oferujemy pakietu na założenie nowego biznesu.

Jest dobrze widziane, jeśli firma jest stowarzyszona lub ma wspólny kapitał z centrum biznesowym, otrzymała dotacje lub środki w ramach funduszu venture capital, ulgi podatkowe związane z innowacyjnością lub została nagrodzona za innowacyjność w ciągu ostatnich 2 lat.

Inicjatywa będzie wdrażana w trzech etapach:

Etap 1. Ocena koncepcji i wykonalności 
Od pomysłu do koncepcji (6 miesięcy)

Unia Europejska zapewni dofinansowanie 50 tys. euro i przeprowadzi studium wykonalności, mające na celu zweryfikowanie prawdopodobieństwa rewolucyjnej innowacji lub konceptu. MŚP musi przygotować biznesplan (ok. 10 stron).

Etap 2. Prezentacja produktu, badania rynku i rozwoju 
Dojrzewanie koncepcji do gotowości rynkowej (1 - 2 lata)

Z pomocą UE MŚP będzie dalej rozwijać swoją propozycję przez innowacyjne działania, takie jak symulacje, pilotaż, skalowanie i miniaturyzacja. Przedsiębiorstwo będzie też musiało przygotować bardziej zaawansowany biznesplan (ok. 30 stron).

Propozycje będą oparte na wcześniej opracowanym biznesplanie. Na tym etapie UE będzie mogła przekazać dofinansowanie od 0,5 do 2,5 mln euro.

Etap 3. Komercjalizacja 
Przygotowanie do wejścia na rynek

MŚP otrzymają szerokie wsparcie w postaci szkoleń, programów mentorskich i ułatwionego dostępu do finansowania ryzyka, podczas gry projekt będzie w końcowej fazie przekształceń w atrakcyjny rynkowo produkt.

Dodatkowe wsparcie i możliwość tworzenia sieci kontaktów będzie zapewniona przez Enterprise Europe Network.

Na tym etapie UE nie będzie finansowo wspierać projektu.

 

W 2014 i 2015 r. Inicjatywa wspiera firmy działające w jednej z 13 sfer:

 • Innowacje ICT wysokiego ryzyka
 • Nanotechnologia, lub inna zaawansowana technologia związana z produkcją i materiałami
 • Badania kosmiczne i rozwój technologii kosmicznych
 • Badania kliniczne mające na celu weryfikację urządzeń diagnostycznych i biomarkerów
 • Zrównoważona produkcja i przetwarzanie żywności
 • Niebieski wzrost (zrównoważony wzrost w sektorze morskim)
 • Niskoemisyjne systemy energii
 • Bardziej ekologiczny i zintegrowany transport
 • Innowacje ekologiczne i zrównoważony dostęp do surowców
 • Miejska infrastruktura krytyczna
 • Procesy przemysłowe oparte na biotechnologii
 • Mobilne aplikacje administracji elektronicznej (tylko 2015 r.)
 • Innowacyjny modele MŚP (tylko 2015 r.)

Więcej informacji:

Więcej informacji o konkursach w ramach programu Horyzont 2020 można uzyskać w Regionalnym Punkcie Kontaktowym Programów Ramowych UE, działającym przy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska. Zapraszamy !

 CTT