Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2014-05-28

W Krakowie polscy eksperci omówią m. in. kwestię znaczenia wyborów do europarlamentu oraz eurosceptycyzm niektórych partii działających na polskiej scenie politycznej. Podczas konferencji Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce będzie reprezentował Filip Skawiński.

Spotkanie wpisuje się w cykl 11 ogólnopolskich konferencji podsumowujących członkostwo Polski w Unii Europejskiej z różnych perspektyw. To roczny projekt realizowany z 12 polskimi uczelniami, przy współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce (PKE). Wydarzenie zostało objęte honorowymi patronatami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rektorów uczelni goszczących oraz PKE.

Termin: piątek 30 maja 2014 r. godz. 9.30–16.45

Kraków, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Jodłowa 13

Kontakt: 
Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Jodłowa 13
30-252 Kraków
Tel. (012) 664 74 09
e-mail: instytut.europeistyki@uj.edu.pl

 

 

Przy okazji seminarium zapraszamy też na spotkanie z Filipem Skawińskim z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce nt. kariery w instytucjach Unii EuropejskiejSpotkanie odbędzie się 29 maja (czwartek) w Instytucie Europeistyki UJ,  sala 2.13, o godzinie 16.30.

30 maja (piątek) 2014 r.

Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Kraków, ul. Jodłowa 13

Program ogólnopolskiego seminarium naukowego pt.
 „Eurosceptycyzm w Polsce i w Europie”

 

Patronat nad wydarzeniem objęli: 
prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

 

09.30-10.00

10.00-10.15


10.15-10.45


10.45-11.00 

Rejestracja

Uroczyste otwarcie seminarium 
Prof. dr hab. Zdzisław Mach, Pełnomocnik Rektora UJ ds. współpracy międzynarodowej

Co Polska dała Unii Europejskiej? 
Filip Skawiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Podsumowanie i wnioski z warsztatów UACES pt. Euroscepticism in CEE (29.05.2014) 
Natasza Styczyńska (UJ), Przemysław Biskup (UW)

11.00 – 11.30: przerwa kawowa

11.30-14.00

 

Sesja I:

Polski eurosceptycyzm w kontekście dylematów teoretycznych i porównawczych. 
dr hab. prof. nadzw. UO Krzysztof Zuba (Uniwersytet Opolski)

Uwarunkowania eurosceptyzymu polskich partii politycznych- ile w tym   przekonania, a ile pragmatyzmu? 
dr Anna Pacześniak (Uniwersytet Wrocławski)

W jakim stopniu wybory europejskie pozostają wyborami drugiego rzędu?: Kampania do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. w Polsce i Wielkiej Brytanii w perspektywie porównawczej 
dr Przemysław Biskup (Uniwersytet Warszawski)

14.00 – 14.45: Lunch

14.45-16.15

Sesja II:

Zastosowanie „eurosceptycyzmu” jako kategorii porządkującej analizę dyskursu na przykładzie sejmowej dyskusji z 8 maja 2014 r. nad informacją Ministra Spraw Zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 roku 
dr Krzysztof Cebul (UKSW)

Rekonstrukcja eurosceptycyzmu w perspektywie polski lokalnej 
mgr Maciej Stępka (UJ)

Radykalna populistyczna prawica i jej wrogowie – eurosceptycyzm w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej w świetle kampanii do PE 2014 
mgr Natasza Styczyńska (UJ)

 

16.15-16.45

Podsumowanie seminarium i zakończenie 
     Dyrektor IE dr hab. Dariusz Niedźwiedzki

 

 

 

 CTT