Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2014-04-04

 – Głosowanie to jest dotrzymaniem zobowiązania UE wobec obywateli. Taka jest właśnie rola UE – zniesienie barier w celu ułatwienia życia i sprawienia, by było ono mniej kosztowne – stwierdziła wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes  W naszym codziennym życiu niemal wszyscy zależni jesteśmy od usług telefonii komórkowej i połączeń internetowych. Powinniśmy wiedzieć, co kupujemy. Nie możemy dać się naciągać na niepotrzebne koszty i powinniśmy mieć możliwość zmiany decyzji. Przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość dostarczania swoich usług nam wszystkim, a rozporządzenie to ma ułatwić im to zadanie. Jest ono zatem z korzyścią dla wszystkich.

– Oprócz wyraźnie widocznej bariery, jaką jest roaming, jesteśmy coraz bliżej zlikwidowania wielu innych barier, tak aby Europejczycy mogli korzystać ze swobodnego dostępu do łączności bez zakłóceń, gdziekolwiek się znajdują.

 

Państwa członkowskie UE będą teraz kontynuowały przegląd rozporządzenia, a Komisja oczekuje ostatecznego porozumienia w tej sprawie do końca 2014 r.

Komisja przedłożyła projekt rozporządzenia dotyczącego usług telekomunikacyjnych w ramach „łączności na całym kontynencie” we wrześniu 2013 roku. Celem tego rozporządzenia jest znaczne przybliżenie nas do prawdziwie jednolitego rynku telekomunikacyjnego w UE poprzez zniesienie opłat roamingowych, otwarty internet dla wszystkich poprzez zakaz blokowania i degradowania treści, koordynację przyznawania zezwoleń na wykorzystanie widma radiowego dla bezprzewodowych usług szerokopasmowych, zapewnienie użytkownikom internetu i łączy szerokopasmowych większej przejrzystości ich umów, a także ułatwienie klientom zmiany usługodawców.

Sprawozdanie przygotowane przez Pilar del Castillo Vera (EPP, ES), zostało przyjęte 534 głosami za, przy 25 głosach przeciw oraz 58 wstrzymujących się od głosu.

Kontekst:

Dzisiejsze posty zamieszczone na Twitterze przez @NeelieKroesEU:

  • W dniu dzisiejszym Parlament Europejski głosował za zniesieniem opłat roamingowych do Bożego Narodzenia 2015 !!#roaming
  • Potrzebujemy Europy cyfrowej – głosowanie Parlamentu Europejskiego za „łącznością na całym kontynencie” jeszcze bardziej nas do niej przybliżyło#ConnectedContinent

Więcej o planach zniesienia #roamingu i zagwarantowania neutralności sieci #NetNeutrality

 

 CTT