Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2014-03-31

 rzedstawicieli instytucji edukacyjnych oraz wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia oraz wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo, od godz. 14.30 i włączania się do dyskusji, używając #ErasmusPlus

 

 

 

Konferencja "Erasmus+: mobilność, innowacje, rozwój" odbędzie się już 31 marca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Spotkanie zostanie poświęcone wyzwaniom stawianym przed nowym programem w całej Europie. Przedstawicieli instytucji edukacyjnych, którzy są zainteresowani udziałem wydarzeniu, zapraszamy do rejestracji. Konferencję przygotowuje Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Podczas konferencji organizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz FRSE zostaną przedstawione wyzwania, jakie stawiane są przed nowym programem nie tylko w naszym kraju, ale w całej Europie. Przemówienie otwierające wygłosi Janusz Lewandowski, Komisarz UE ds. Budżetu i Programowania Finansowego. Uczestnicy spotkania wezmą następnie udział w debacie zatytułowanej „Odpowiedzi na wyzwania Erasmusa+ w Europie i w Polsce”, w trakcie której głos zabierze Jan Truszczyński, Dyrektor Generalny ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej.

Do dyskusji zostali zaproszeni także Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej; Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Andrzej Biernat, Minister Sportu i Turystyki; prof.Katarzyna Chałasińska-Macukow, Honorowa Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;Jakub Radzewicz, Przewodniczący Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych oraz Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan.

Inauguracja odbędzie się w ramach Akademii Erasmusa+. To projekt FRSE obejmujący takie działania, jak np. organizowanie spotkań informacyjnych, wydarzeń promocyjnych, spotkań prasowych, szkoleń czy konsultacji. Celem tych wszystkich przedsięwzięć jest przybliżenie przyszłym beneficjentom założeń programu Erasmus+, który wystartował 1 stycznia 2014 r.

Wszystkich przedstawicieli instytucji edukacyjnych zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia oraz wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

DLA MEDIÓW:

Podczas konferencji zaplanowano spotkanie prasowe z komisarzem Januszem Lewandowskim oraz Dyrektorem Generalnym Janem Truszczyńskim. W tym czasie będzie możliwość indywidualnego zadawania pytań zarówno naszemu gościowi honorowemu, jak również przedstawicielom władzy krajowej programu Erasmus+.

Data: 31 marca 2014 r. godz. 15:40 – 16:00 
Miejsce: Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa

Akredytacje na spotkanie prasowe przyjmowane są do niedzieli 30 marca do godz. 12:00 na stroniehttp://erasmusplus.org.pl/akredytacja/, tel. 22 46 31 173, 693 879 752

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

 

PROGRAM KONFERENCJI 
"Erasmus+ : mobilność, innowacje, rozwój" 
31 marca 2014 r., Centrum Nauki Kopernik

13:30 – 14:30 Rejestracja gości

14:30 – 14:50 Powitanie gości 
dr Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce 
Mirosław Marczewski, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

14:50 – 15:10 Przemówienie otwierające 
Janusz Lewandowski, Komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego

15:10 – 15:40 Historie sukcesów: „Inspiracje dla przyszłego partnerstwa”

15:40 – 16:00 Przerwa kawowa

16:00 – 17:30 Debata: „Odpowiedzi na wyzwania Erasmusa+ w Europie i w Polsce”

Uczestnicy:

  • Jan Truszczyński, Dyrektor Generalny ds. Edukacji i Kultury, Komisja Europejska
  • Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej
  • Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Andrzej Biernat, Minister Sportu i Turystyki
  • prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Honorowa Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
  • dr Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan
  • Jakub Radzewicz, Przewodniczący Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych

17:30 -17:45 Podsumowanie i zakończenie konferencji

17:45 Koktajl

 CTT