Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2014-01-16

Organizatorami seminarium „Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej” są: Instytut Europeistyki UW oraz Katedra Prawa Europejskiego SGH.

Inicjatywę wspiera również Instytut Nauk Politycznych UW, Ośrodek Analiz Politologicznych UW, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Nauk Politycznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Patronat nad wydarzeniem objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak - Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronat medialny:

Czas i miejsce

 • Seminarium odbędzie się 20 stycznia br. w Auli, ul. Nowy Świat 69 w godz. 9.30–18.00.
 • Udział w seminarium jest bezpłatny.
 • Zgłoszenia oraz wszelkie pytania można przesyłać na adres wydarzenia: konferencjaie@gmail.com

 

Komitet Organizacyjny: prof. dr hab. KonstantyAdam Wojtaszczyk – przewodniczący, drMarta Witkowska – sekretarz, dr Łukasz Zamęcki, mgr Aleksandra Daniluk, mgr Julita Karwacka, mgr Sebastian Dłuski, mgr Paweł Stawarz

 

Rada Programowa: prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk – przewodniczący, prof. UW dr hab. Wojciech Jakubowski (prodziekan), prof. dr hab. Ryszard Zięba, prof. UW dr hab. Artur Nowak-Far, prof. UW dr hab. Jacek Czaputowicz, prof. UW dr hab. Tomasz G. Grosse, dr hab. Ewa Marciniak, dr Marta Witkowska, dr Łukasz Zamęcki.

 

Program seminarium pt. „Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej”

20 stycznia 2014 r., Aula Wydziału Dziennikarstwa i nauk Politycznych UW, ul. Nowy Świat 69 (parter)

 

9.30 – 10:15  Uroczyste otwarcie seminarium

 • Prorektor UW ds. Badań Naukowych i Współpracy prof. dr hab. A.Z. Nowak
 • Dziekan WDiNP UW prof. dr hab. J. Adamowski
 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. L. Kolarska-Bobińska (zaproszona)
 • Minister Administracji i Cyfryzacji dr R. Trzaskowski (zaproszony)
 • Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce dr E. Synowiec
 • Poseł do Parlamentu Europejskiego P. Zalewski (zaproszony)
 • Dyrektor IE prof. dr hab. A. K. Wojtaszczyk

 

10.15 - 10.30 – przerwa kawowa

 

10.30 - 12.00 Panel I: Polska w Europie, Europa w Polsce

Moderator: prof. UW dr hab. T.G. Grosse (Instytut Europeistyki UW, Katedra Prawa Europejskiego SGH)

Uczestnicy: prof. dr hab. J. Staniszkis, dr hab. M. Cichocki, prof. UAM dr hab. Z. Czachór, prof. UW dr hab. A. Rothert, prof. UW dr hab. J. Szymanek

Główne problemy:

 • europeizacja polskiej administracji i systemu politycznego
 • odpowiedź na zmiany modelu integracji europejskiej

 

12.00 - 12.15 – przerwa kawowa

 

12.15 - 13.45 Panel II: Polska – gra o dobrobyt

Moderator: prof. UW dr hab. A. Nowak-Far (Instytut Europeistyki UW)

Uczestnicy: prof. dr hab. E. Kawecka-Wyrzykowska, prof. dr hab. E. Latoszek, dr I. Kraś, Ł. Kułaga

Główne problemy:

 • wzmocnienie pozycji geogospodarczej
 • przyrost dobrobytu i wzrost gospodarczy
 • znaczenie funduszy UE w rozwoju gospodarczo-społecznym Polski
 • wzmocnienie infrastruktury społeczno-gospodarczej

 

13.45 - 14.30 – Lunch

 

14.30 - 16.00 Panel III: 10 lat stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej (2004-2014)

Moderator: prof. dr hab. R. Zięba (Instytut Stosunków Międzynarodowych UW)

Uczestnicy: prof. UW dr hab. J. Czaputowicz, dr. hab. J. Zając, dr T. Kubin, M. Terlikowski, dr W. Waszczykowski

Główne problemy:

 • analiza teoretyczna aktywności zewnętrznej UE,
 • interesy państw członkowskich UE a polityka zewnętrzna UE
 • cechy UE jako międzynarodowego aktora ekonomicznego
 • zmiany i rozwój zdolności wojskowych UE
 • aktywność Polski w polityce zewnętrznej – ocena 10 lat członkostwa

 

16.00 - 16.15 – przerwa kawowa

 

16.15 18.00 Panel IV: Polskość versus europejskość – społeczny wymiar członkostwa Polski w UE

Moderator: dr hab. E. Marciniak (Instytut Nauk Politycznych UW)

Uczestnicy: prof. UW dr hab. Mirosława Grabowska, dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. UŚ dr hab. Mariusz Kolczyński, prof. dr hab. Jerzy Sielski, prof. dr hab. Wojciech Łukowski, dr Marta Witkowska, dr Teresa Stachurska Maj, Rafał Dymek, Sylwia Białek

Główne problemy:

 • obawy i nadzieje (oczekiwania) związane z członkostwem Polski w UE,
 • obrazy UE w polskim dyskursie publicznym
 • europejskość częścią tożsamości Polaków
 • Unia Europejska jako stymulator procesów edukacyjnych w Polsce
 • partycypacja obywatelska w Unii Europejskiej

 

18.00 – Zakończenie

 

***

 

Cykl  dziesięciu międzyuczelnianych seminariów poświęconych dekadzie uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej organizowany jest przez ośrodki akademickie, które mają znaczące osiągnięcia w badaniach nad integracją europejską.

Seminaria poświęcone będą wybranym dziesięciu istotnym problemom integracji Polski z Unią Europejską. Są to zarówno zagadnienia społeczno-gospodarcze, jak i polityczno-ustrojowe.

Uczestnikami seminariów będą zarówno naukowcy: europeiści, prawnicy, politolodzy, ekonomiści, jak i inni eksperci i politycy z kraju oraz z unijnej sceny politycznej.

Tematyka, organizatorzy oraz przybliżony termin kolejnych seminariów planowanych w całym cyklu:

 1. 20 styczenia 2014 r. – „Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej”, Instytut Europeistyki UW, Katedra Prawa Europejskiego SGH
 2. marzec 2014 r. – „Wymiar samorządowy integracji Polski z Unią Europejską”, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu
 3. kwiecień 2014 r. – „Polska a Unia Gospodarczo-Walutowa”, Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Wrocławski
 4. maj 2014 r. – „Euroentuzjaści i eurosceptycy w Polsce i w UE”, Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński
 5. maj 2014 r. – „Kulturowo cywilizacyjne aspekty członkostwa Polski w UE”, Instytut Politologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 6. czerwiec 2014 r. – „UE i Polska wobec wyzwań współczesnego świata”, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 7. październik 2014 r. – „Polskie wizje rozwoju integracji europejskiej”, Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
 8. październik 2014 r. - „Między rynkiem wewnętrznym a Unią Gospodarczą i Walutową. Gospodarcze konsekwencje integracji Polski z UE”, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej, Uniwersytet Gdański
 9. listopad 2014 r. – „Bezpieczeństwo Polski w warunkach członkostwa w UE”, Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej oraz Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 10. grudzień 2014 r. – „Polska i UE - quo vadis?”, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zapraszamy do śledzenia aktualnych informacji oraz programów organizowanych seminariów na stronie: 

www.10seminariow-ie.uw.edu.pl

 CTT