Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2013-12-09

 

 

Horyzont 2020 - nowy Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji - III Dzień Informacyjny

 

 

Termin rozpoczecia

Środa 11 grudnia 2013 r. 

Organizator

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN

Patronat Honorowy: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Wykladowcy

  • przedstawiciel Agencji Wykonawczej ds. Badań Komisji Europejskiej (REA)
  • realizatorzy projektów 7PR
  • eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE
  • przedstawiciel PARP

Zagadnienia

Program Horyzont 2020:

  1. założenia i zasady programu, w tym zasady uczestnictwa i udostępniania wyników projektu,
  2. zasady wdrażania programu – założenia i zakres programów pracy, składanie wniosków o granty (w tym Participant Portal), zasady oceny wniosków,
  3. informacja o opublikowanych konkursach.

Miejsce

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa

Kontakt

Edyta Zduńczyk
edyta.zdunczyk@kpk.gov.pl
tel. 22 8287495 

Koszt

BEZPŁATNE

Zapisy

On-line (Lista przyjętych zgłoszeń), zakończenie rejestracji: poniedziałek 9 grudnia o godz. 16.00 

Uwaga! W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo rejestrowania na spotkanie nie więcej niż 2 osób z tej samej instytucji.

 

Program

Horyzont 2020 - nowy Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji, III Dzień Informacyjny (połączony z briefingiem prasowym)

10:30-11:00 Rejestracja uczestników

11:00-11:10 Powitanie

Zbigniew Gniatkowski, Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa KE w Polsce
Prof. Tadeusz Burczyński, Dyrektor, IPPT PAN
Dr  Andrzej Siemaszko, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego

11:10-11:40 Program Horyzont 2020 – założenia, cele, planowane działania - Piotr Kwieciński, Kierownik Działu Komunikacji w Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA)

11:40-12:10 Polskie projekty w Programie Ramowym (Polish success stories)
Prezentacja 3 projektów 7. Programu Ramowego

12:10-12:30 Dyskusja

12:30-12:50 Przerwa kawowa

12:50-13:30 Program Horyzont 2020 - zasady uczestnictwa, w tym zasady udostępniania wyników badań, B. Trammer, B. Majewski, KPK

13:30-14:00 Wdrażanie programu Horyzont 2020 – założenia, program pracy oraz zasady składania i oceny wniosków, J. Niedziałek, KPK

14:00-14:30 Informacja o otwartych konkursach, A. Pytko, KPK

14:30-14:40 Prezentacja sieci EEN, E. Forowicz, PARP

14:40-15:00 Dyskusja

Przydatne informacje:

 CTT