Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2009-08-06

Szanowni Państwo,

30 lipca 2009 roku Komisja Europejska ogłosiła szereg nowych konkursów w 7. Programie Ramowym.
Konkursy te w większości dedykowane są międzynarodowej współpracy badawczej (blok COOPERATION), współpracy nauki z przemysłem (blok CAPACITIES) oraz wybitnym, indywidualnym projektom naukowym (blok IDEAS).
W ramach bloku COOPERATION Komisja Europejska ogłosiła konkursy we wszystkich priorytetach tematycznych.

 

Informacje odnośnie terminów składania wniosków oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie: www.cordis.lu

 

Szczegółowe informacje można uzyskać również
w Regionalnym Punkcie Kontaktowym Programów UE
tel.: (012) 628 25 88, 26 60

 CTT