Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2013-09-03

Dlaczego warto?

Konkurs związany jest z wyborami do Parlamentu Europejskiego, które w Polsce odbędą się 25 maja 2014 roku. Po raz pierwszy odbędą się one na mocy traktatu lizbońskiego, który wzmacnia rolę obywateli UE jako aktywnych uczestników życia politycznego Unii. Traktat zwiększa również uprawnienia Parlamentu Europejskiego.

Rok 2013 został ogłoszony Europejskim Rokiem Obywateli, dlatego KE przedstawiła zalecenia służące wzmocnieniu więzi między mieszkańcami Europy a UE. Propozycje Komisji dotyczą skuteczniejszego docierania do wyborców z informacją na temat znaczenia przyszłorocznych eurowyborów, zachęcenia społeczeństwa do uczestnictwa w ogólnoeuropejskiej debacie i podniesienia frekwencji.

Z sondażu Eurobarometru na temat praw wyborczych obywateli UE wynika, że większość ankietowanych wie, iż obywatele Unii mają prawo głosować w eurowyborach (72 proc. – wzrost w porównaniu z 54 proc. w 2007 r.) i wyborach lokalnych (66 proc.) w swoim kraju zamieszkania. Jednak w 2009 roku frekwencja w Polsce wyniosła niecałe 25 proc.

Celem konkursu „Nakręć się na wybory” jest uświadomienie młodym ludziom, że Unii Europejskiej nie można budować bez jej obywateli, a Parlament Europejski jest jedyną instytucją unijną, której przedstawicieli wybieramy w wyborach bezpośrednich. To jedyna szansa dla Polaków i innych obywateli UE, aby wpłynąć na jakość reprezentacji w Parlamencie Europejskim, który uczestniczy w stanowieniu przeważającej części unijnego prawa. Głosując wyrażamy również opinię na temat funkcjonowania UE, mając przy tym pewność, że nasz głos będzie usłyszany.

Konkurs „Nakręć się na wybory!” ma zachęcić młodzież do podejmowania działań z myślą o zwiększeniu frekwencji wyborczej, a nie popieraniu określonej opcji politycznej. Mamy nadzieję, że współzawodnictwo przyczyni się pozytywnie do kształtowania postaw proeuropejskich wśród młodych ludzi i zachęci ich do korzystania z tego wszystkiego, co ma do zaoferowania zjednoczona Europa.

 

Czy się kwalifikuję?

Konkurs jest otwarty dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ich zadaniem będzie przygotowanie minutowego spotu filmowego, mającego zachęcać do udziału w wyborach europejskich oraz zamieszczenie go na stronie internetowej na jednym z ogólnodostępnych serwisów. Do zgłoszenia należy dołączyć opis przygotowań do realizacji filmu oraz krótkie uzasadnienie, dlaczego warto wziąć udział w wyborach.

Opis powinien zawierać:

  • Jak wyglądała praca nad filmem?
  • Jak wyglądała współpraca członków zespołu (jak dzielili się zadaniami?
  • Jak podejmowali decyzję?
  • Co było trudne w pracy zespołowej?
  • Z czego są najbardziej zadowoleni?)

W opisie autorzy powinni również zamieścić informacje dotyczące wykorzystania filmu w kampanii profrekwencyjnej:

  • Jak wykorzystają film do zachęcania mieszkańców swojej lokalnej społeczności do udziału w wyborach do PE (plan działań profrekwencyjnych)
  • Jak będą promować swój film przy pomocy mediów społecznościowych?

Oprócz zawartego w formularzu zgłoszeniowym opisu sposobu pracy nad filmem i jego wykorzystania, koniecznie należy umieścić drugi opis na stronie internetowej ze spotem filmowym. Treść opisu: Ten spot bierze udział w konkursie „Nakręć się na wybory!” ogłoszonym przez Komisję Europejską – Przedstawicielstwo w Polsce. Konkurs ma zachęcać do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. Autorzy: [należy wpisać: Imię i nazwisko / lub nazwa zespołu, nazwa szkoły, miejscowość.] Obejrzyjcie nasz filmik, razem nakręćmy się na wybory!

 

Nagrody

Autorzy pięciu najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej i ich opiekunowie oraz zwycięzcy głosowania internetowego wraz z opiekunami zostaną zaproszeni do Warszawy na uroczysty finał konkursu, połączony z wręczeniem nagród i dyplomów pamiątkowych.

Wyróżnione zespoły w każdej kategorii wiekowej otrzymają cyfrowe aparaty fotograficzne.

Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca w każdej kategorii wiekowej otrzymają smartfony.

Nagrodą za zajęcie pierwszych miejsc w obydwu kategoriach wiekowych będą tablety.

Nagrodą za zajęcie pierwszych miejsc w głosowaniu internautów w obydwu kategoriach wiekowych będą smartfony.

 

Jak to było w poprzednich latach?

W ubiegłym roku konkurs nosił nazwę "Bądźmy aktywni RAZEM!" i związany był z tematem przewodnim Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Jego głównym założeniem było zwrócenie uwagi uczniów na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą seniorzy. Co mogą przekazać starsi młodym, ale także młodzi starszym. Naszym zamierzeniem było zachęcenie młodzieży do podejmowania działań z myślą o aktywności osób starszych i budowaniu solidarności międzypokoleniowej.

W 2011 konkurs nosił nazwę „Mój pierwszy krok w wolontariat”. Naszym zamierzeniem było promowanie dobrych praktyk i stworzenie swoistego katalogu dobrych rad dla początkujących wolontariuszy. W 2010 konkurs „Nie wykluczam!” poświęciliśmy walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Było wyjątkowo emocjonująco - nagrodziliśmy aż 9 zespołów! W 2009 r. rywalizacja odbywała się pod hasłem „Przybij piątkę!” i nawiązywała do piątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz dwudziestej rocznicy przemian ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Druga edycja konkursu pt. "Europa Wielu Kultur" odbyła się w 2008 r. i była związana z obchodzonym wówczas Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego. Konkurs zainaugurowaliśmy w 2007 r. pytaniem "Co się zmieniło w Twoim życiu dzięki funduszom unijnym?"

Liczymy, że tegoroczna rywalizacja pokaże młodych Polaków jako aktywnych uczestników życia społecznego, kreatywnych, zaangażowanych i świadomych przysługujących im praw. Udowodnijcie, że potraficie zachęcić innych do wyjścia z domu i wzięcia udziału w głosowaniu. Nakręcajcie siebie i innych na wybory!

Więcej informacji o poprzednich edycjach konkursu można znaleźć na stronach:

 

Regulamin w skrócie

W konkursie mogą wziąć udział trzyosobowe zespoły ze szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych (zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, szkoły specjalne).

Każdy zespół przygotowuje tylko jedną pracę.

Praca konkursowa musi mieć formę 1 minutowego filmiku.

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez:

  • wypełnienie i przesłanie do 20 listopada formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej
  • nadesłanie do 30 listopada (liczy się data stempla pocztowego) pracy konkursowej zapisanej na płycie CD lub DVD wraz z papierową wersją wypełnionego formularza zgłoszeniowego msw8 - 171 KB [171 KB] , podpisanego przez Opiekuna na adres:

Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
z dopiskiem „Nakręć się na wybory!”

Nadesłane prace oceni jury złożone z przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz instytucji partnerskich.

Potrzebujesz więcej informacji?

Znajdziesz je przede wszystkim na stronie internetowej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, zwłaszcza w Regulaminie konkursu msw8 - 122 KB [122 KB]  oraz w opracowaniu Pytania i odpowiedzi pdf - 134 KB [134 KB] które będzie na bieżąco aktualizowane na tej stronie.

Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: aktywni.razem@ceo.org.pl

 

 CTT