Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2013-08-22

Kolejna, piąta już edycja konkursu ma ten sam cel co poprzednie – promować i nagradzać najlepsze artykuły informujące społeczeństwo o tym, jak dbać o zdrowie, o opiece zdrowotnej oraz o prawach pacjentów. Ponieważ Chorwacja przystępuje do UE 1 lipca tego roku, w konkursie mogą już wziąć udział dziennikarze z aż 28 krajów!

Unijny komisarz ds. zdrowia Tonio Borg powiedział: - Informowanie społeczeństwa o kwestiach związanych ze zdrowiem jest szalenie ważne. Dziennikarze odgrywają pierwszoplanową rolę w tym procesie, dostarczając czytelnikom informacji o tym, jak zachować zdrowie, jak korzystać z praw przysługujących pacjentom lub jak poruszać się po systemach opieki zdrowotnej. Dlatego już po raz piąty zapraszamy dziennikarzy zajmujących się tematyką zdrowotną do udziału w konkursie na najlepszy artykuł w tej dziedzinie.

Tematy

Tematy ogólne tegorocznej edycji to profilaktyka, opieka zdrowotna, systemy opieki zdrowotnej oraz prawa pacjenta. Tematy szczegółowe to:

 • opieka zdrowotna za granicą
 • choroby rzadkie
 • dawstwo i przeszczepianie narządów
 • pracownicy służby zdrowia
 • bezpieczeństwo pacjenta i zakażenia szpitalne
 • choroby przewlekłe: nowotwory, choroby układu krążenia i cukrzyca
 • szczepienie przeciwko grypie i szczepienia u dzieci
 • racjonalne stosowanie antybiotyków
 • proces starzenia się i różne formy demencji
 • aktywność i zdrowie w podeszłym wieku
 • produkty farmaceutyczne
 • czynniki mające wpływ na stan zdrowia: papierosy, alkohol, odżywianie i aktywność fizyczna.

Rejestracja na stronie internetowej

Nagrody

Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 6,5 tys. euro, a zdobywcy nagrody drugiej i trzeciej odpowiednio 4 tys. euro i 2,5 tys. euro.

Wybór zwycięzców i wręczenie nagród

W każdym państwie UE pierwsze, krajowe jury, w którego skład wejdą dziennikarze i eksperci w dziedzinie zdrowia publicznego, pod przewodnictwem przedstawiciela Komisji Europejskiej, wybierze jednego krajowego finalistę. Spośród 28 finalistów drugie jury – na szczeblu unijnym – wybierze następnie trzech zwycięzców. 28 finalistów zaproszonych zostanie na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w Brukseli na początku przyszłego roku.

Regulamin

 • Uczestnicy konkursu muszą być pełnoletnimi obywatelami jednego z 28 państw członkowskich UE lub na stałe w nim zamieszkiwać.
 • Każdy z uczestników może przedstawić nie więcej niż dwa artykuły, natomiast zgłoszenia od zespołów będą przyjmowane pod warunkiem, że zespół nie liczy więcej niż pięć osób.
 • Wszystkie zgłoszone artykuły muszą być artykułami pierwotnie opublikowanymi w prasie drukowanej lub w serwisie internetowym w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 30 września 2013 r. oraz muszą być napisane w jednym z urzędowych języków UE.
 • Długość artykułu nie powinna przekraczać 20 tys. znaków (ze spacjami).
 • Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na poświęconej mu stronie internetowej.

 

Zgłosić artykuł lub uzyskać więcej informacji można na stronie internetowej.

Strona internetowa komisarza Tonio Borga

Konkurs na Facebooku: EU Health Prize for Journalists

Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia na Twitterze: @EU_Health

 CTT