Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2013-07-09

 

UWAGA: REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA TRANSMISJI "NA ŻYWO".

 

Dialog Obywatelski o przyszłości UE

 11 lipca 2013 roku, godz. 14.30

 

OPIS DEBATY

Dialog Obywatelski otworzy José Manuel Barroso, który odpowie na kilka pytań ze strony uczestników imprezy. Przewidziane są też krótkie wystąpienia Viviane Reding i Róży Thun, które będą jednocześnie zaproszeniem do dyskusji. Na zakończenie debaty, przewidziane jest jej krótkie podsumowanie. 

   

 

Debata będzie podzielona na 3 bloki tematyczne: kryzys ekonomicznyprawa obywateli oraz przyszłość Europy (3 x 25 minut).

Podczas każdego z tych bloków, uczestnicy spotkania będą mieli okazję bezpośredniej rozmowy z José Barroso, Viviane Reding i Różą Thun, poprzez zadawanie im pytań oraz komentowanie debaty na Twitterze, używając hashtaga #EUdeb8.

 

W każdym z bloków tematycznych, będziemy prezentować także pytania od obywateli, które od kilku tygodni zbierali konsultanci Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct, pytania, które można było zostawiać w formularzu rejestracyjnym, a także pytania, które nagrywaliśmy na ulicach polskich miast.

W trakcie debaty będziemy przedstawiać również pytania od internautów.

Moderatorem debaty będzie red. Michał Adamczyk (TVP).

 

Zapraszamy na transmisję "na żywo":

 

 

Debata będzie na bieżąco komentowana na profilu PKE na Twitterze (www.twitter.com/EUinPL), hashtag: #EUdeb8 oraz na Facebooku, pod oknem transmisji.

 

Viviane Reding będzie prowadzić dyskusję w języku angielskim, zaś pozostali uczestnicy debaty mogą wybrać albo język angielski albo język polski. Moderator poprowadzi debatę w języku polskim.

Dostępne będzie tłumaczenie ENG/PL.

Dialog Obywatelski - zaprasza Viviane Reding

Dialog Obywatelski - zaprasza Michał Adamczyk (TVP)

Dialog Obywatelski – zaprasza Ewa Synowiec

Dialog Obywatelski – zaprasza Filip Pazderski

Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy przedstawicieli rządu, posłów i senatorów (z sejmowej i senackiej komisji do spraw UE), polskich posłów do Parlamentu Europejskiego, korpus dyplomatyczny, przedstawicieli instytutów kultury z krajów UE, organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych, członków sieci eksperckiej UE – Team Europe, przedstawicieli sieci Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct z całej Polski (sieć zrzesza w tej chwili 31 punktów), a także przedstawicieli organizacji studenckich: polskich i zagranicznych (m.in. Erasmus Student Network, ELSA, itp.).

Do udziału w imprezie zapraszamy także dziennikarzy mediów ogólnopolskich oraz regionalnych, zajmujących się sprawami europejskimi, przedstawicieli europejskiej sieci radiowej „Euranet” oraz korespondentów mediów zagranicznych, akredytowanych w Polsce.

Do „wirtualnego” udziału w debacie zostaną także zaproszeni popularni bloggerzy, którzy będą zaproszeni do jej komentowania na żywo np. na Twitterze (#EUdeb8).

Osoby rejestrujące się do udziału w debacie, miały możliwość zamieszczania swoich pytań lub komentarzy, które chciałyby przedstawić podczas spotkania z Jośe Manuelem Barroso, Viviane Reding i Różą Thun. Część z nich zostanie odczytana lub wyemitowana podczas debaty. Na pozostałe pytania, odpowiemy na naszej stronie www.ec.europa.eu/polska już po jej zakończeniu.

 

INFORMACJA OGÓLNA O DEBATACH Z UDZIAŁEM OBYWATELI

Podobne spotkania z obywatelami (także z udziałem innych komisarzy) odbywają się we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Pierwsza z debat, z udziałem Viviane Reding odbyła się w Kadyksie 27 września 2012 roku. Kolejne debaty odbyły się m.in. w Berlinie, Paryżu, Dublinie, Salonikach i Brukseli.

11 maja 2013 roku w Warszawie odbyła się już debata "Europa Cafe" z udziałem Janusza Lewandowskiego - Komisarza UE ds. Programowania Finansowego i Budżetu. Wzięło w niej udział blisko 200 osób, a ponad 3000 osób oglądało internetową transmisję "na żywo". 

Debata 11 lipca 2013 roku, z udziałem José Manuela Barroso - Przewodniczącego Komisji Europejskiej, Viviane Reding - Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, Komisarza UE ds. Sprawiedliwości, Praw Podstawowych i Obywatelstwa oraz Róży Thun - Posłanki RP do Parlamentu Europejskiego jest 23. " Dialogiem Obywatelskim" w Unii Europejskiej.

INFORMACJE DODATKOWE O DEBATACH

O tym, że potrzebna jest szeroka debata w całej Europie, mówił przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, w wygłoszonym orędziu o stanie Unii Europejskiej 12 września 2012 roku. Przekonywał wtedy, że UE nie może dalej próbować pokonywać problemów europejskich przy pomocy rozwiązań krajowych. Ta debata musi odbywać się wewnątrz naszego społeczeństwa i wśród naszych obywateli – podkreślał Barroso i przekonywał, że dotyczy ona każdego z nas, naszych praw i naszej przyszłości.

Debaty z udziałem obywateli zbiegają się w czasie z ogłoszonym w 2013 roku, Europejskim Rokiem Obywateli. Obywatelstwo Unii, ustanowione na mocy Traktatu z Maastricht 1 listopada 1993 r. obchodzi w tym roku 20. rocznicę istnienia.

Między innymi z tego powodu, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Viviane Reding spotyka się z obywatelami UE, by podczas publicznych debat, odbywających się w każdym z 27 krajów UE, poznać ich poglądy na temat obywatelstwa europejskiego, związanych z nim praw i  korzyści, płynących z jego posiadania oraz obecnego kryzysu ekonomicznego i przyszłości Europy.

8 maja tego roku Komisja Europejska przedstawiła raport na temat obywatelstwa – zobacz: http://ec.europa.eu/polska/news/130508_obywatelstwo_pl.htm, który jest podsumowaniem konsultacji społecznych, toczących się w UE od maja do września 2012 roku.

Konsultacje „Twoje prawa – Twoja Przyszłość” dotyczyły m.in. problemów, na jakie napotykają obywatele UE, gdy podróżują, pracują lub studiują w innym niż własnym, kraju UE. W raporcie znalazły się propozycje zmian obecnie obowiązujących przepisów. W konsultacjach społecznych wzięło udział 12 tysięcy obywateli UE, z czego najliczniejszą grupę (18 proc.) stanowili Polacy.

PARTNERZY MEDIALNI  

Dialog Obywatelski o przyszłości UE Dialog Obywatelski o przyszłości UE Dialog Obywatelski o przyszłości UE

 

 

 

 

Dialog Obywatelski o przyszłości UE Dialog Obywatelski o przyszłości UE Dialog Obywatelski o przyszłości UE

 

 

 

   

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Europejski Rok Obywateli (2013): http://europa.eu/citizens-2013/pl/
Strona internetowa Viviane Reding: http://ec.europa.eu/reding 
Viviane Reding na Twitterze: @VivianeRedingEU

 CTT