Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2013-07-05

 

 

6 maja 2013 r. Komisja Europejska (KE) przyjęła projekt pakietu legislacyjnego w sprawie bezpieczeństwa żywności, który stanie się fundamentem systemu ochrony konsumentów w Unii Europejskiej. Zastąpi on niemal siedemdziesiąt obecnie obowiązujących aktów prawnych w tej dziedzinie. Celem KE jest uproszczenie i unowocześnienie unijnego systemu bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia konsumentów, ułatwienie funkcjonowania producentom żywności oraz poprawa konkurencyjności sektora rolno-przetwórczego przy zachowaniu wysokich standardów produkcji.

Celem zorganizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce seminarium jest stworzenie możliwości bezpośredniego spotkania zainteresowanych podmiotów w celu przedyskutowania szczegółowych założeń pakietu.

 

 

Spotkanie będzie transmitowane na stronie
Przedstawicielstwa KE w Polsce

 

 

Data i miejsce seminarium

KIEDY: 5 lipca 2013 r. (piątek), w godz. 12.00-15.20

GDZIE: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16 A, Warszawa (II piętro)

 

Program

12.00 – 13.00    Rejestracja uczestników, brunch

13.00 – 13.10    Powitanie i wprowadzenie
Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
Jan Prandota, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13.10 – 13.50    Prezentacja propozycji Komisji Europejskiej
Paweł Skublicki, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej (DG SANCO)

133.50 – 14.30   Dyskusja panelowa
Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców
dr Krzysztof Jażdżewski, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii
Tadeusz Kłos, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (do potwierdzenia)
Marek Posobkiewicz, p. o. Główny Inspektor Sanitarny
Jan Prandota, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Paweł Skublicki, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej
Moderacja: Wojciech Nalazek, Redakcja Audycji Rolnych TVP1

14.30 – 15.15    Dyskusja

15.15 – 15.20    Podsumowanie i zakończenie 

 

Seminarium odbędzie się w języku polskim, organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na jęz. angielski. Interpreting into English will be provided.

 

Więcej informacji na temat prac związanych z przygotowywanym dokumentem Komisji Europejskiej:

 

Patron medialny seminarium:

 CTT