Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2013-06-28

Na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie roamingu od 1 lipca 2013 r. obniżone zostaną o 36 proc. pułapy opłat za pobieranie danych, dzięki czemu korzystanie z map, oglądanie filmów, sprawdzanie emaili i korzystanie z portali społecznościowych podczas podróży w całej UE będzie tańsze. Przesyłanie danych w roamingu będzie teraz – w 2013 r. – nawet o 91 proc. tańsze niż w 2007 r. W trakcie tego okresu wielkość rynku transmisji danych w roamingu wzrosła o 630 proc. Te dwie tendencje wskazują, że dzięki działaniom podjętym przez UE zarówno przed konsumentami, jak i przed operatorami sieci komórkowych otwierają się nowe znaczące możliwości.

Począwszy od 2007 r. UE doprowadziła do obniżenia cen detalicznych połączeń głosowych, wiadomości SMS i transmisji danych o ponad 80 proc.

Każdego roku kilka milionów Europejczyków wyjeżdża do Chorwacji, która przystąpi do UE w dniu 1 lipca. W tym roku turyści wyjeżdżający do Chorwacji będą mogli poczynić ogromne oszczędności, ponieważ koszt transmisji danych zmniejszy się prawie 15 razy, a koszt wysłania wiadomości SMS lub realizacji połączenia telefonicznego z innym państwem UE będzie 10 razy niższy.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes powiedziała: - UE musi mieć znaczenie dla codziennego życia obywateli. Ostatnie obniżki umożliwią obywatelom zmniejszenie wydatków wakacyjnych i są niezbędnym krokiem w kierunku wyeliminowania raz na zawsze tych nadmiernych opłat. Takie rozwiązanie jest korzystne zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorstw, ponieważ przyczynia się do rozwoju rynku.

Nowe pułapy cenowe, które wejdą w życie w dniu 1 lipca 2013 r., są następujące:

  • pobieranie danych lub korzystanie z internetu - 45 centów/megabajt (MB) (przy zastosowaniu naliczania za każdy kilobajt) + VAT (obniżka o 36 proc. w porównaniu z 2012 r.)
  • wykonywanie połączeń głosowych - 24 eurocenty/min + VAT (obniżka o 17 proc. w porównaniu z 2012 r.)
  • odebranie połączenia głosowego - 7 eurocentów/min + VAT (obniżka o 12,5 proc. w porównaniu z 2012 r.)
  • wysłanie wiadomości tekstowej - 8 eurocentów + VAT (obniżka o 11 proc. w porównaniu z 2012 r.)

Operatorzy mogą oferować niższe stawki, i związku z tym niektórzy z nich zaczęli już likwidować podwyższone opłaty za połączenia głosowe i wysyłanie wiadomości w roamingu lub wprowadzać do swoich ofert usługi wolne od opłat roamingowych w określonym regionie Europy.

Dodatkowe informacje

Załącznik

Nowe maksymalne stawki detaliczne (bez VAT)

Nowe maksymalne stawki hurtowe (bez VAT)               
(stosowane w rozliczeniach między operatorami)

Przykład: Czteroosobowa rodzina z Belgii korzystająca ze smartfona na wakacjach w Chorwacji   
(ceny w euro)

 CTT