Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2013-06-11

- Pozycja Polski w rankingach innowacyjności nie jest satysfakcjonująca – mówił Marek Ratajczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa. Według Ratajczaka przyczyną słabego wyniku jest przede wszystkim to, że środowiska akademickie koncentrują się głównie na osiąganiu dobrych wyników naukowych zapominając, iż z punktu widzenia biznesu ciekawe rozwiązania to takie, które są mniej doskonałe, ale za to tańsze i przynoszące lepsze efekty. Polskie firmy dopiero odkrywają istotę działalności badawczo-rozwojowej. - To się zmienia, ale wciąż spotykamy się z tym, że to państwo powinno zadbać, by były nowe wynalazki i osiągnięcia technologiczne, a biznes, co najwyżej zastanowi się, czy warto z tego skorzystać - mówił Ratajczak.

                   jpeg - 78 KB [78 KB]                  jpeg - 78 KB [78 KB]  
  fot. Witalis Szumilo-Kulczycki fot. Artur Leśniak  

 

Rafał Mrówka, prezes zarządu CC Poland Plus, dodawał, iż przyczyną fatalnego poziomu innowacyjności w Polsce jest przede wszystkim brak wzajemnego zrozumienia środowisk akademickiego i biznesu. Według Mrówki, istotną barierą jest także brak umiejętności sprzedania kreatywności i wyników badań do przemysłu. - Prototyp w laboratorium uniwersyteckim to za mało, żeby pozyskać większe środki na uruchomienie produkcji – inwestorzy oczekują biznes planów, jasnej strategii rozwoju, zaplecza ludzi, którzy poprowadzą biznes - przekonywał prezes CC Poland Plus.

Zdaniem debatujących, kluczowym działaniem w pomniejszaniu przepaści dzielącej biznes od nauki powinien być otwarty dialog między naukowcami a przedsiębiorcami.

Marek Ratajczak podkreślił również rolę polskiej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji, skupiającej uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa oraz instytucje badawcze. Konsorcjum w Polsce zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami czystych technologii węglowych, a jej działalność koordynowana jest przez spółkę CC Poland Plus. W 2012 r. spółka miała szansę koordynować siedem projektów innowacyjnych dotyczących m.in. zaawansowanych technologii zapewniających niską emisję spalin. - Nie ma możliwości wdrażania innowacji bez współudziału przemysłu – przekonywał prezes zarządu spółki Rafał Mrówka.

W przyszłym roku rozpocznie się Regionalny Program Innowacji organizowany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii, o którym podczas debaty mówiła unijna komisarz Androulla Vassiliou. - W Europie iw Polsce nie brakuje młodych, zdolnych ludzi. Europejski Instytut Innowacji i Technologii powstał, aby rozwijać i napędzać przedsiębiorczość w Europie. Komisarz zaznaczyła również, iż inicjatywa pomóc ma w transferze wiedzy do jak największej liczby regionów Unii Europejskiej.

                   jpeg - 70 KB [70 KB]                  jpeg - 70 KB [70 KB]  
  fot. Artur Leśniak fot. Artur Leśniak  

 

Konferencja w Krakowie zorganizowana została przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz KIC InnoEnergy.

Dodatkowe informacje

W Europie istnieje wiele instytucji prowadzących działalność edukacyjną i badawczą na najwyższym światowym poziomie, jednakże działają one często w izolacji od świata biznesu. Oddzielone geograficznie, prowadzą różne tematycznie aktywności, nie współpracując ze sobą w celu budowy rozwiązań odpowiadających na potrzeby rynku. Europejską próbą zmierzenia się z tymi problemami jest:

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

Utworzony z inicjatywy Komisji Europejskiej w marcu 2008 Europejski Instytut Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology), http://www.eit.europa.eu/ z siedzibą w Budapeszcie, ma za zadanie poprawę konkurencyjności gospodarek państw UE poprzez zwiększenie ich innowacyjności. Jego zasadniczą misją jest wspieranie  współpracy  w trójkącie: edukacja – badania – biznes: 

 • od idei do produktu
 • od laboratorium do rynku
 • od wynalazcy/ naukowca/studenta do przedsiębiorcy

Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KIC)

EIT działa w kilku państwach UE poprzez tzw. Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Community) - konsorcja grupujące 1) uczelnie wyższe, 2) instytucje prowadzące działalność badawczo-rozwojową oraz 3) przedsiębiorstwa.

Konsorcja takie powstały w 12 krajach UE i w Szwajcarii, grupując w sumie 206 instytucji partnerskich (w tym uniwersytety, instytucje badawcze, agencje regionalne), koncentrując się na zagadnieniach najważniejszych z punktu widzenia ich znaczenia dla społeczeństwa. Dotychczas utworzono Wspólnoty skupione na problemach:

 • zrównoważonej energii (KIC InnoEnergy),
 • zmian klimatycznych (Climate KIC),
 • technologiach informacyjnych i komunikacyjnych (EIT ICT LABS).

Planowane jest utworzenie kolejnych trzech wspólnot, zorientowanych na zagadnieniach surowcowych, zdrowia i żywności.

 

 CTT