Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2013-06-03

W imieniu Pani Ewy Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce,
serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji pt. 

Rekomendacje dla Polski

 

Dyskusja odbędzie się w poniedziałek,3 czerwca 2013 o godzinie 11.00
w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej
w Polsce (ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa).

 

Program

11.00 Otwarcie spotkania przez Panią Ewę Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
11.10-11.30 Prezentacja Country Specific Recommendations dla Polski przez Pana Tomasza Gibasa, Doradcę ds. ekonomicznych w Przedstawicielstwie komisji Europejskiej 
11.30-13.00

Dyskusja z udziałem zaproszonych gości:

  • Pan Aleksander Łaszek - Forum Obywatelskiego Rozwoju
  • Pan Konrad Niklewicz - Instytut Obywatelski
  • Pan Jan Filip Staniłko - Instytut Sobieskiego
  • Pan Paweł Tokarski - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Moderacja - Pan Tomasz Gibas, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

13.00-14.00 Bufet 

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności poprzez wypełnienie do soboty 1 czerwca br. formularza rejestracji

 

Uwaga!

Dyskusja "Rekomendacje dla Polski" będzie również transmitowana "na żywo" w internecie 
http://ec.europa.eu/polska/web_streaming_pl.htm

 

Informacje dodatkowe:

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce organizuje spotkanie dla ekspertów, mediów, think-tanków oraz środowiska akademickiego, w celu zaprezentowania i przedyskutowania kluczowych kwestii, związanych z tegorocznymi propozycjami Country Specific Recommendations (CSRs) przygotowanymi przez Komisję Europejską w ramach semestru europejskiego.

Semestr Europejski to główny instrument w zakresie koordynacji polityk gospodarczych UE. Do jego głównych celów należy możliwie najlepsze uwzględnienie wymiaru europejskiego w planowaniu krajowych strategii gospodarczych oraz realizacja dalekosiężnych celów długoterminowej strategii gospodarczej „Europa 2020”. Strategia zakłada bowiem nie tylko wyjście z kryzysu, ale również zreformowanie europejskiego modelu wzrostu gospodarczego tak, aby był on bardziej inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu.

Semestr Europejski wchodzi właśnie na kolejny etap. 29 maja Komisja Europejska ogłosi propozycje krajowych rekomendacji (CSR– Country Specific Recommendations; zeszłoroczne CSR dla Polski: register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st11/st11267.en12.pdf ) oraz raporty analityczne na temat wyzwań strukturalnych, przed którymi stoją poszczególne państwa i ocenę stopnia wdrożenia rekomendacji z 2012 roku(SWD – Staff Working Documents; zeszłoroczne SWD dla Polskiec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2012_poland_en.pdf ). Dokumenty te powstają na podstawie, przedkładanych w kwietniu, krajowych programów reform, które pokazują jak państwa członkowskie w najbliższych latach odpowiedzą na stojące przed nimi wyzwania i jak przebiegać będzie korelacja narodowych celów rozwojowych z priorytetami wyznaczonymi w strategii „Europa 2020”.

Zarówno CSR, jak i SWD opierają się na założeniu, że osiągnięcie postępów w tym zakresie wymaga różnych działań w różnych państwach. Dlatego też podstawą każdego pakietu zaleceń jest dogłębna analiza sytuacji gospodarczej danego państwa członkowskiego.

Ostatnim etapem europejskiego wymiaru SE będą prace nad propozycjami Komisji w Radzie Unii Europejskiej (m.in. EFC, EPC, ECOFIN), w dniach 27-28 czerwca br., a następnie ogłoszenie właściwych rekomendacji przez Radę Europejską. Państwa członkowskie uzyskują tym samym istotne zalecenia jeszcze zanim przystąpią do sporządzania ostatecznego projektu budżetu na kolejny rok. W ciągu kolejnych 12–18 miesięcy powinny dokonać ich wdrożenia, które będzie monitorowane przez Komisję i państwa w drodze skrupulatnego i stałego procesu wzajemnej oceny.

Więcej informacji na temat semestru europejskiego (oraz wszystkie źródłowe dokumenty) można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.

Wydarzenie będzie transmitowane „na żywo” w intenecie, na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie.

 

 CTT