Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2013-05-21

- Dzisiejsze spotkanie dobrze obrazuje dwa główne wektory naszej polityki: to współpraca regionalna oraz współpraca z partnerami z Partnerstwa Wschodniego – mówił gospodarz spotkania minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Istotną częścią rozmów były przygotowania do szczytu szefów państw i rządów państw  UE i krajów Partnerstwa Wschodniego (PW), który ma się odbyć w Wilnie w dniach 28-29 listopada 2013 r., podczas rotacyjnej prezydencji Litwy w Radzie UE. Ministrowie Grupy Wyszehradzkiej obradowali podczas roboczego lunchu na temat, co UE może zrobić i zaoferować, aby zapewnić sukces jesiennego szczytu w postaci praktycznych uzgodnień i planów działania na okres do kolejnego szczytu w Rydze.

Podczas głównej sesji plenarnej z udziałem wszystkich partnerów dyskusja toczyła się wokół oczekiwań wobec tego szczytu, zakresu włączenia krajów PW w jego przygotowanie, jak również stanu wdrożenia Mapy Drogowej Partnerstwa Wschodniego.

Inne tematy, na których skoncentrowali się ministrowie to stan demokracji i praworządności w państwach PW, jak również następne kroki, jakie powinna poczynić Unia Europejska w swej polityce wobec regionu PW po szczycie w Wilnie. Wiąże się to zwłaszcza z unijną pomocą w procesie implementacji zobowiązań wynikających z umów o stowarzyszeniu, których istotną częścią są strefy wolnego handlu, kompleksowe i ambitne nie tylko jeśli chodzi o wzajemną liberalizację dostępu do rynku, ale i  zbliżenie krajowego ustawodawstwa do prawa unijnego.

 

  
      jpeg - 196 KB [196 KB] 
      jpeg - 216 KB [216 KB]  

Minister Sikorski podkreślił, że jest szansa na podpisanie podczas szczytu umowy o stowarzyszeniu z Ukrainą oraz parafowanie podobnych umów z Armenią, Gruzją i Mołdawią – Na dziś Ukraina jeszcze nie wypełniła warunków umowy. Apelujemy do władz w Kijowie o dalszą intensywną pracę – mówił Sikorski. Catherine Ashton zaznaczyła, że władze Ukrainy powinny jak najszybciej rozwiązać problem selektywnego stosowania prawa, bo tylko wówczas będzie można „pójść do przodu” w sprawie umowy stowarzyszeniowej. To nawiązanie do uwięzienia byłej premier Julii Tymoszenko, która – zdaniem liderów UE – została skazana z naruszeniem demokratycznych standardów.

        jpeg - 223 KB [223 KB]       jpeg - 197 KB [197 KB]  

Obecność ministrów na szczycie stworzyła okazję do spotkań bilateralnych. Komisarz Füle odbył dwustronne rozmowy z ministrami spraw zagranicznych Azerbejdżanu Elmarem Mammadyrovem i Ukrainy – Leonidem Kozharą oraz kilka rozmów nieformalnych z ministrami innych krajów PW. Dyskusja zazwyczaj dotyczyła specyficznej sytuacji w relacjach bilateralnych tych państw z Unią, jak również perspektyw na jeszcze większe zacieśnienie stosunków po szczycie w Wilnie. Rozmowy te potwierdziły po raz kolejny, jak zróżnicowana jest grupa PW pod względem zaawansowania współpracy z UE oraz oczekiwań wobec integracji z tym ugrupowaniem.

        jpeg - 159 KB [159 KB]       jpeg - 184 KB [184 KB]  

Nie ulega wątpliwości, że sytuacja polityczna w poszczególnych krajach regionu determinuje dążenia integracyjne tych państw. Podczas gdy dla jednych ważny jest trend, a nie szybkość procesu integracyjnego, dla innych jak najszybsze stowarzyszenie polityczne i integracja gospodarcza są rozpatrywane jako bardzo ważna odpowiedź na aspiracje odnoszące się do ewentualnego członkostwa w Unii w przyszłości.

Ważnym wątkiem dyskusji była także współpraca z Unią Celną Rosja-Białoruś-Kazachstan i jej wyższym etapem w postaci Unii Euroazjatyckiej. Choć żaden ze wschodnich partnerów nie przewiduje na obecnym etapie przyłączenia się do powyższych organizacji, to ich geopolityczne usytuowanie i interesy ekonomiczne determinują konieczność współpracy.   

  
      jpeg - 142 KB [142 KB]  

Polska sprawuje w bieżącym roku prezydencję w ramach Grupy Wyszehradzkiej, do której należą także Słowacja, Słowenia i Węgry. Unijny program Partnerstwa Wschodniego obejmuje sześć krajów: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Szczyty szefów państw i rządów UE i PW odbywają się co dwa lata - ostatni został zorganizowany we wrześniu 2011 r. w Warszawie, podczas prezydencji Polski w Radzie UE.

Współpraca z Białorusią w ramach PW została właściwie zawieszona ze względu na antydemokratyczną politykę prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Jednak w Krakowie pojawiła się wiceminister spraw zagranicznych Białorusi Alena Kupchyna. W realizowanej obecnie Europejskiej Polityce Sąsiedztwa znajduje się odniesienie do art. 49 Traktatu o UE, który wskazuje, iż Unia funkcjonuje w oparciu o respektowanie zasad i reguł demokracji i podstawowych wartości, dlatego tego samego wymaga się od przyszłych kandydatów do UE.

Podczas szczytu (piątek, 17 maja 2013) przyjęto wspólne oświadczenie na temat Partnerstwa Wschodniego. W rozmowach uczestniczyli także przedstawiciele krajów sprawujących w tym roku prezydencję w Radzie UE – Minister ds. Europejskich Irlandii Lucinda Creighton oraz Minister Spraw Zagranicznych Litwy Linas Linkevicius.

Zobacz również: Przygotowania do szczytu w Wilnie

 CTT