Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2009-07-14

Środki pomocy zgłoszone Komisji przez władze polskie przeznaczone są dla istniejących małych regionalnych portów lotniczych położonych w okolicach Poznania, Rzeszowa, Krakowa, Łodzi czy Bydgoszczy, oraz dla portów lotniczych, które niebawem mają powstać w Lublinie, Modlinie, na Podlasiu, w Olsztynie-Szymanach i Zegrzu Pomorskim.

Wszystkie małe regionalne porty lotnicze mogą otrzymać dotacje do pełnej kwoty inwestycji, natomiast porty lotnicze średniej wielkości jak w Poznaniu czy Krakowie skorzystają z maksymalnej pomocy w wysokości 76 proc. Pomoc jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 192 milionów euro. 

Pomoc zostanie przyznana przez władze na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Program wesprze między innymi budowę nowych terminali i modernizację pasów startowych. Pomoc może być udzielona w postaci dotacji, przekazania własności terenów i wyposażenia, a także zastrzyków kapitałowych.

Komisja doszła do wniosku, że pomoc odpowiada jasno określonym celom interesu publicznego jakim jest rozwój sieci transportowych i dostępność poszczególnych regionów Polski. Komisja stwierdziła także, że jest proporcjonalna i niezbędna. Pomoc uznano zatem za zgodną z Traktatem WE.

 CTT