Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2013-04-18

W tegorocznej edycji konferencji chcemy zastanowić się jaka Europa wyłania się z trwającego kryzysu ekonomicznego, politycznego i społecznego. Czy Unii potrzeba nowej utopii? Nowego marzenia, które będzie na tyle atrakcyjne dla społeczeństw, że przywódcy ten głos będą musieli respektować? A może potrzeba nam antyutopii i na kanwie rosnącej niechęci do pogłębiania integracji powinniśmy zastanowić się jakiej UE nie chcemy?

Te i inne pytania padną już 19 kwietnia. 

Gościem specjalnym imprezy będzie Janusz Lewandowski - komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego.

Honorowy patronat nad konferencją objęli JM Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego; prof. dr hab. Dariusz Milczarek, dyrektor Centrum Europejskiego UW; Ministerstwo Finansów; Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska; Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Swój udział w wydarzeniu potwierdzili już m.in.: Alojzy Z. Nowak, Jacek Protasiewicz, Jadwiga Staniszkis, Jan Barcz, Janusz Piechociński, Henryka Bochniarz i Krzysztof Wielecki.

Z programem konferencji można zapoznać się na stronie: www.konferencjace.org

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: kontakt@konferencjace.org

O projekcie konferencjaCE:

KonferencjaCE to projekt, który wywodzi się z dorocznych spotkań naukowych organizowanych przez studentów Centrum Europejskiego UW. Z biegiem czasu okazało się, że w założeniu akademickie wydarzenie, stało się wyczekiwanym momentem w kalendarzu pracowników administracji publicznej, przedstawicieli świata nauki i biznesu, a także nie tracąc swoich pierwotnych założeń, studentów z Europy Środkowo-Wschodniej.

Organizując nasze spotkania, przykładamy wielką wagę do ich merytorycznego przygotowania, propagujemy otwartość i równość w dyskusji, zachęcamy do stawiania trudnych pytań i poszukiwania (często równie niełatwych) właściwych odpowiedzi. Wierzymy, że bez wymiany poglądów i bez spotkań „na żywo” budowa nowoczesnej polskiej humanistyki i rozwój społeczeństwa obywatelskiego nie są w pełni możliwe.

O organizatorach:

Samorząd Studentów Centrum Europejskiego UW

Od wielu lat Samorząd !CE to rozpoznawalny wśród studentów, absolwentów i kadry dydaktycznej organizator wydarzeń związanych z kulturą i studenckim ruchem naukowym. Do jego składu od lat dołączają osoby pomysłowe i zaangażowane w rozwój społeczności Centrum Europejskiego UW. Zespół Samorządu, realizuje projekty takie jak wyjazdy szkoleniowe i integracyjne, imprezy tematyczne, seminaria, a także akcje charytatywne. Ambicją członków Samorządu jest tworzenie przestrzeni współpracy, zabawy i samorozwoju.

Koło Naukowe „Europa Nova”

„Europa Nova” to inicjatywa zrzeszająca ambitnych i pomysłowych studentów zainteresowanych tematyką integracji europejskiej i stosunków międzynarodowych. Jego członkowie poza aktywnym udziałem w naukowym życiu Centrum Europejskiego, podejmują działania wykraczające poza standardowy tok studiów. W ramach koła naukowego z sukcesem realizowane są takie przedsięwzięcia jak wydawanie dwumiesięcznika „!CEntrum Europa Świat”, wspieranie działań „Fotokoła !CE” oraz organizacja konferencji, szkoleń i seminariów. 

Stowarzyszenie Centrum Europa !CE

Stowarzyszenie !CE zrzesza absolwentów, studentów i przyjaciół Centrum Europejskiego UW w działaniu na rzecz rozwoju społeczności wokół tej jednostki. Wśród jego celów oprócz budowy integracji środowiska !CE znajdują się m.in. podnoszenie kompetencji studentów i absolwentów !CE, organizacja wydarzeń o charakterze naukowym i publicystycznym oraz aktywny udział w organizacji dyskursu publicznego wokół problemów integracji europejskiej, sytuacji geopolitycznej Polski i Europy, a także rozwoju polskiego społeczeństwa i wyzwań dla szkolnictwa

 CTT