Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2013-03-22

Po wielkim sukcesie pierwszej edycji generations@school w czasie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012, mamy przyjemność ogłosić rozpoczęcie drugiej edycji tej inicjatywy!

W 2012 roku ponad 600 szkół w całej Europie wzięło udział w Europejskim Dniu Solidarności Międzypokoleniowej, zapraszając 29 kwietnia do swoich sal lekcyjnych seniorów. Osoby starsze i uczniowie rozmawiali na temat aktywnego starzenia się i rozważali, co mogą wspólnie zrobić, aby budować lepsze społeczeństwo dla młodych i starszych. Potem dzielili się on-line swoimi doświadczeniami i zdjęciami z innymi szkołami, poznając relacje międzypokoleniowe w różnych częściach Europy.

Generations@school zaprasza nauczycieli do zorganizowania zajęć, które zgromadzą uczniów i seniorów z ich społeczności, aby przekonali się, jak dialog międzypokoleniowy może przyczynić się do poprawy wzajemnego zrozumienia. To spotkanie może być debatą na temat ważnych dla obu pokoleń tematów lub początkiem wspólnego projektu, w którym młodzi i starsi będą współpracować w bardziej regularny sposób.

Pamiętaj: To jest Twoja Europa!

W związku z tym, że Unia Europejska ogłosiła rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli, będzie on dobrą okazją dla nauczycieli, uczniów i osób starszych do zorganizowania 29 kwietnia, lub w pobliżu tej daty, dyskusji na temat Europy, jej przeszłości, teraźniejszości oraz tego, w jaki sposób młodzi i starsi mogą wspólnie przyczynić się do budowania przyszłości Europy.

Co oznacza bycie obywatelem Europy? Jakie prawa unijne zdobyliśmy poprzez proces integracji europejskiej? Jak przyszli obywatele Europy postrzegają te prawa i jak mają zamiar z nich korzystać? Jaka Europę powinniśmy przekazać przyszłym pokoleniom?

Wszystkie informacje, dotyczące nowej edycji konkursu generations@school, przewidzianych nagród i zasobów dla nauczycieli do wykorzystania w przygotowywaniu wydarzeń generations@school są dostępne na stronie internetowej: http://www.generationsatschool.eu/pl.

Zapraszamy do udziału!

 CTT