Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2013-03-20

„Punkty informacyjne Europe Direct są naszą pierwszą linią kontaktu – odpowiadają za zewnętrzny wizerunek i można powiedzieć, że są lokalnym rzecznikiem naszych polityk i praw obywateli”, powiedziała Viviane Reding, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. „Liczby są imponujące: tylko w zeszłym roku do punktów informacyjnych wpłynęło ponad milion zapytań. Dzisiaj rozszerzamy tę sieć, tak aby punkty mogły w dalszym ciągu angażować się w udzielanie odpowiedzi na pytania obywateli i stymulowanie debaty na tematy europejskie na szczeblu lokalnym.”

Nowe punkty informacyjne zostały wybrane przez Komisję Europejską na okres pięciu lat w drodze otwartego konkursu. Punkty wyłonione w konkursie mają zapewnione dofinansowanie z Komisji Europejskiej oraz prawo do korzystania z logo „Punkt informacyjny Europe Direct”. Większość z nich jest prowadzona przez władze regionalne lub lokalne, stowarzyszenia lub izby handlowe.

 

Pierwsza edycja punktów została uruchomiona w 2005 r. Od tamtej pory rośnie liczba obywateli w całej Europie, którzy z nich korzystają. Tylko w ciągu ostatnich czterech lat istnienia drugiej edycji punktów informacyjnych otrzymały one około 3,3 mln bezpośrednich zapytań, zorganizowały ponad 41 tys. imprez oraz odpowiedziały na ponad milion e-maili.

Sieć Europe Direct odgrywa bardzo ważną rolę w zapewnianiu bezpośredniego kontaktu z obywatelami w ich krajach, porozumiewając się z nimi w odpowiedni i zrozumiały sposób. Dzisiejszy komunikat zbiega się z Europejskim Rokiem Obywateli 2013 – rokiem poświeconym obywatelom Europy i ich prawom.

W ramach działań informacyjnych przez cały 2013 rok wiceprzewodnicząca KE Viviane Reding oraz komisarze unijni wspólnie z krajowymi i lokalnymi politykami będą się angażować w prowadzenie debat z obywatelami w całej Europie – słuchając ich i odpowiadając na ich pytania.

Najbliższa debata w Polsce odbędzie się 11 maja, a jej głównym gościem będzie Janusz Lewandowski - komisarz UE ds. programowania finansowego i budżetu.

Dodatkowe informacje

Sieć punktów informacyjnych Europe Direct działa od 2005 r. Punkty w państwach członkowskich to jeden ze sposobów, w jaki Komisja Europejska dociera z informacjami do opinii publicznej na poziomie lokalnym. Za świadczone w ramach sieci usługi nie są pobierane od obywateli żadne opłaty.

Punkty są współfinansowane i otrzymują do 25 tys. euro rocznie od Komisji Europejskiej na działalność informacyjną dotyczącą Unii Europejskiej. Całkowity budżet unijny przeznaczony na wszystkie punkty pozostaje na tym samym poziomie, czyli nie przekracza 11,4 mln euro rocznie.

1. Nowa edycja punktów informacyjnych Europe Direct

Number of EDICs per Member State (2013-2017) 

Member State 

Number of EDICs

Belgium

12

Bulgaria

15

Czech Republic

13

Denmark

5

Germany

55

Estonia

9

Ireland

8

Greece

19

Spain

47

France

50

Italy

48

Cyprus

3

Latvia

9

Lithuania

10

Luxembourg

2

Hungary

20

Malta

3

The Netherlands

14

Austria

11

Poland

31

Portugal

19

Romania

31

Slovenia

7

Slovakia

12

Finland

8

Sweden

20

United Kingdom

18

Total

499

 

2. Działalność punktów informacyjnych Europe Direct w 2012 r.

 Activities of Europe Direct Information Centres (EDICs)

per Member State

(Indicative statistics for 2012)

Member State

Number of EDICs selected for 2009-2012

Number of personal contacts (visits, email requests, telephone calls etc.)

Number of publications produced (reports, leaflets newsletters, leaflets, audio-visual material etc.)

Number of events organised

Austria

11

12647

215

38

Belgium

10

8324

194

151

Bulgaria

14

48906

315

335

Cyprus

2

2832

25

1

Czech Republic

11

5504

315

132

Denmark

4

5531

75

9

Estonia

8

9097

123

56

Finland

23

35742

122

105

France

56

123256

750

505

Germany

59

163959

867

459

Greece

18

12437

250

32

Hungary

18

23685

159

214

Ireland

7

11104

60

55

Italy

49

179731

894

695

Latvia

9

9099

224

125

Lithuania

10

17933

160

28

Luxembourg

2

5022

1

1

Malta

2

3003

31

16

The Netherlands

13

25721

267

59

Poland

27

58624

590

612

Portugal

16

8124

195

84

Romania

31

36643

901

257

Slovak Republic

12

6610

66

68

Slovenia

6

19847

106

121

Spain

47

102657

912

402

Sweden

19

30731

258

175

United Kingdom

16

70184

172

167

TOTAL

500

1036953

8247

4902

 


 

3. Ponad milion bezpośrednich kontaktów w 2012 r. – w podziale na różne formy kontaktu

1036953 bezpośrednich kontaktów (wizyty w punkcie informacyjnym, zapytania drogą elektroniczną, kontakt telefoniczny itp.)

 

 CTT