Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2013-03-08

Do udziału w konkursie zapraszamy uczennice I i II klas szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zainteresowane wzmacnianiem swoich zdolności przywódczych. 

Uczestniczki konkursu przygotowują prace na temat „Jestem szefową”, które ocenia jury złożone z liderek i liderów polskiej sceny politycznej i gospodarczej. Pojęcie „szefowej” obejmuje wszystkie obszary aktywności społecznej i zawodowej.

Uczestniczki konkursu mają za zadanie wyobrazić sobie siebie w roli przywódczej i opisać, jakie mają cele, co robią na tym stanowisku, dlaczego zdecydowały się je pełnić, czy to, że są kobietami ma wpływ na sprawowanie władzy?

Na finalistki konkursu czekają nagrody rzeczowe, spotkania z kobietami pełniącymi najwyższe funkcje kierownicze w świecie polityki, biznesu i mediów. Dodatkową nagrodą specjalną dla laureatek konkursu jest wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

20 finalistek, a także towarzyszących im rodziców/opiekunów i nauczycielek/nauczycieli zostanie objętych programem rozwojowym zawierającym takie elementy jak: szkolenia z umiejętności przywódczych, mentoringu i wizyty studyjne w wybranych instytucjach. Dwudniowa wizyta finalistek oraz zaproszonych gości zaplanowana jest w dniach 12 – 13 czerwca 2013 r. w Warszawie.

Uroczysta gala rozdania nagród odbędzie się w dniu 12 czerwca 2013 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dotychczas zorganizowane zostały trzy edycje konkursu. Na ubiegłoroczną, trzecią już edycję konkursu, napłynęło ponad 360 prac z całej Polski, prawie o 100 więcej niż w roku 2012. Wciąż rosnąca popularność tej inicjatywy wskazuje na dużą potrzebę działań na rzecz wzmacniania zdolności przywódczych kobiet i dziewcząt w Polsce.

W tegorocznej Kapitule konkursu zasiądą: Władysław Kosiniak–Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej, posłanki i posłowie na Sejm RP: Magdalena Kochan, Ligia Krajewska oraz Adam Szejnfeld, posłanki i posłowie do Parlamentu Europejskiego: Piotr Borys, prof. Danuta Hübner, Małgorzata Handzlik, prof. Lena Kolarska–Bobińska, Sidonia Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Elżbieta Łukacijewska, dr Jan Olbrycht, Joanna Skrzydlewska, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka, a także Sławomir Brodziński Szef Służby Cywilnej, Jan Pastwa Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Hanna Gronkiewicz–Waltz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. W gronie partnerów i instytucji zaangażowanych w konkurs znaleźli się również m. in. przedstawiciele i przedstawicielki Kongresu Kobiet, Vital Voices Chapter Poland, Fundacji Orange, Europejskiej Unii Kobiet, Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu, Stowarzyszenia Szkoła Liderów, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Microsoft, Orbis S.A i Procter & Gamble.

Mamy nadzieję, że konkurs będzie dalej zachęcał uczennice szkół ponadgimnazjalnych do wzmacniania swoich zdolności kierowniczych oraz zaopatrzy w narzędzia, które umożliwią im w przyszłości pełnienie funkcji przywódczych w życiu politycznym i gospodarczym Polski.

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w konkursie!

Konkurs „Jestem szefową” koordynują:

Małgorzata Perkowska, tel. 22 694 73 75, e-mail: malgorzata.perkowska@kprm.gov.pl

Beata Wesołek, tel. +48 22 694 74 67, e-mail: beata.wesolek@kprm.gov.pl

Materiały do pobrania:

Ogłoszenie pdf - 371 KB [371 KB] o IV edycji konkursu „Jestem szefową”,

List przewodni pdf - 77 KB [77 KB] Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania do dyrektorów/dyrektorek szkół ponadgimnazjalnych,

Regulamin pdf - 608 KB [608 KB] konkursu,

Kwestionariusz zgłoszeniowy msw12 - 129 KB [129 KB] . Część I (wypełniany przez nauczyciela/nauczycielkę) – załącznik nr 1 do Regulaminu,

Kwestionariusz zgłoszeniowy msw12 - 128 KB [128 KB] . Część II (wypełniany przez rodzica/opiekuna) – załącznik nr 2 do Regulaminu,

Oświadczenie msw12 - 127 KB [127 KB] o akceptacji regulaminu uczennicy, która najpóźniej w dniu zgłoszenia ukończyła 18 lat – załącznik nr 3 do Regulaminu,

Zgoda rodzica/opiekuna msw12 - 127 KB [127 KB] prawnego uczennicy na udział w konkursie (dotyczy uczennic, które z dniu zgłoszenia nie ukończyły 18 lat) – załącznik nr 4 do Regulaminu.

 CTT