Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2009-07-09

Po znaczącym spadku stopy bezrobocia w Polsce w minionych latach, bezrobocie ponownie wzrosło do 8,1%, czyli do poziomu zbliżonego do średniej unijnej. Komisja Europejska – jak zapewniał podczas dzisiejszej konferencji prasowej komisarz ds. zatrudnienia, kwestii społecznych i równouprawnienia Vladimír Špidla – dołoży wszelkich starań, aby osoby, które ucierpiały na skutek kryzysu, wróciły jak najszybciej na rynek pracy, względnie mogły dalej rozwijać się zawodowo.

                                      

Europejski Fundusz Społeczny jest najważniejszym narzędziem UE umożliwiającym zapewnienie wysokiego zatrudnienia, uczenia się przez całe życie i stałego doskonalenia umiejętności. Z dostępnych w całej UE 76 mld euro – mówił komisarz Špidla – Polska otrzyma w latach 2007-2013 aż 9,7 mld. Ciągły rozwój umiejętności pomoże przezwyciężyć kryzys i lepiej przygotować się na moment, gdy gospodarka znów zacznie rosnąć.

Ponadto w ubiegłym tygodniu KE zaproponowała utworzenie nowego instrumentu mikrofinansowego – mechanizmu mikropożyczek dla małych przedsiębiorstw. Dzięki współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, takimi jak grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, pierwotny budżet przewidziany w ramach tego instrumentu, wynoszący 100 mln euro, pozwoli udostępnić kredyty w łącznej wysokości 500 mln euro.

Dzięki ułatwionemu dostępowi do kredytu – jak przekonywał komisarz Špidla na konferencji prasowej – bezrobotni i inne osoby o niskiej wiarygodności kredytowej, będą miały możliwość założenia lub rozwinięcia własnych firm. Chcemy pomóc w ten sposób małym przedsiębiorcom rozwijać się pomimo kryzysu, co wpłynie również na tworzenie nowych miejsc pracy.

                                      

Mechanizm mikrokredytów to szansa dla mikroprzedsiębiorców i osób bezrobotnych na uzyskanie jednorazowej, niskooprocentowanej pożyczki w wysokości nawet do 25 tys. euro. Dodatkowym ułatwieniem dla starających się o kredyt będzie możliwość ubiegania się o dotacje na spłatę oprocentowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Mikropożyczki będą przyznawane w zależności od zapotrzebowania, przy czym decydująca będzie również kondycja poszczególnych regionów UE.

 CTT