Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2013-02-28

Ten wynik pokazuje, że europejskie miasta, regiony, przedsiębiorstwa, studenci, organizacje pozarządowe i inni beneficjenci efektywnie korzystają z funduszy unijnych, które  pełnią ważną rolę na poziomie lokalnym w całej Europie, zwłaszcza w czasach kryzysu.

Niestety, liczby także pokazują, że wysokość zeszłorocznego budżetu była zatwierdzona na poziomie niższym niż potrzeby, jako że rachunki dotyczące projektów w całej Europie na około 16 mld euro nie mogły być zapłacone w 2012 i zostały przełożone na 2013.

Duża część płatności odpowiada poprzednio zaciągniętym zobowiązaniom, czyli współfinansowanym przez UE projektom, które rozpoczęto kilka lat temu na poziomie państw członkowskich. Są to projekty wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa, fundusze dla studentów, naukowców i organizacji pozarządowych.

Niewielkie kwoty wynikające z braku pełnej realizacji poszczególnych części budżetu UE wynoszą 66 mln euro, czyli tylko 0,05% dostępnych środków.

Nota dotycząca wykonania budżetu UE jest sporządzana wyłącznie w celach informacyjnych i przesyłana władzy budżetowej (Parlamentowi Europejskiemu i Radzie). Nie obejmuje ona danych dotyczących wykonania budżetu w podziale na poszczególne państwa.

Strona internetowa Komisarza Lewandowskiego:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_en.htm

 CTT