Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2013-02-13

Komisja Europejska i Europejska Federacja Związków Biur Podróży (ECTAA) zachęcają organizatorów turystyki i biura podróży do promowania ogólnoeuropejskiego numeru alarmowego 112 na stronach internetowych, biletach elektronicznych i w głównych ośrodkach turystycznych.

Wiceprzewodnicząca Komisji Neelie Kroes, odpowiedzialna za agendę cyfrową, powiedziała: Po przedsiębiorstwach transportowych, które wspierają już popularyzację numeru 112, przyszła teraz kolej na organizatorów turystyki i biura podróży. Obywatele powinni wiedzieć, że jeśli znajdują się na terytorium Unii Europejskiej, wystarczy jedno połączenie, by uzyskać pomoc.

Prezes ECTAA Boris Zgomba dodał: ECTAA popiera kampanię Komisji na rzecz popularyzacji numeru awaryjnego 112. Cieszymy się, że możemy przyłączyć się do kampanii, gdyż ogólnoeuropejski numer awaryjny jest ogromnym ułatwieniem dla podróżnych – naszych klientów – którzy nie muszą znać lokalnego numeru alarmowego podczas podróży za granicę.

Znajomość numeru 112 pomaga ludziom, którzy znaleźli się w sytuacji awaryjnej. Przykładowo, grupa belgijskich skautów zgubiła się w lasach niedaleko wioski Ghioroc w Rumunii. Jeden z nich znał numer 112. Dyżurny, który przyjął zgłoszenie, ustalił gdzie znajduje się grupa i powiadomił służby ratunkowe, które odnalazły skautów. Choć jeden z nich doznał wstrząsu hipotermicznego, ale dzięki szybkiej interwencji udało się go uratować.

112 to europejski numer alarmowy, pod który można dzwonić bezpłatnie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego na terenie całej Unii Europejskiej. Pod tym numerem można uzyskać połączenie z właściwymi służbami ratunkowymi (miejscową policją, strażą pożarną lub miejscowym pogotowiem ratunkowym), z którymi można się porozumieć w szeregu europejskich języków.

Usługa jest dostępna 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Numer 112 funkcjonuje obecnie we wszystkich państwach członkowskich UE równolegle z krajowymi numerami alarmowymi (np. 999 lub 110). Dania, Finlandia, Malta, Holandia, Portugalia, Rumunia oraz Szwecja postanowiły przyjąć numer 112 jako swój jedyny lub podstawowy krajowy numer alarmowy.

Numer 112 jest również używany poza UE m.in. w Szwajcarii, Chorwacji, Czarnogórze i Turcji.

Według ostatniego badania Eurobarometru szacuje się, że liczba osób znających numer alarmowy 112 zwiększyła się o 5 milionów w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Dodatkowe informacje

W ubiegłym roku wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas i Neelie Kroes wezwali przedsiębiorstwa transportowe do przyłączenia się do inicjatywy, której celem jest szerzenie wiedzy o numerze 112 wśród podróżnych.

W kampanii wzięło udział ponad 30 przedsiębiorstw i stowarzyszeń, a informacje na temat numeru 112 znalazły się na biletach elektronicznych, w magazynach pokładowych oraz na stronach internetowych uczestniczących przedsiębiorstw, których pracownicy informowali również podróżnych o numerze 112 bezpośrednio. Na poniższej ilustracji znajduje się przykład wzmianki o numerze 112 w magazynie pokładowym linii lotniczej Brussels Airlines.

Według sprawozdania z wdrażania numeru 112 przez państwa członkowskie:

  • 51 proc. obywateli UE – w porównaniu do 47 proc. w 2012 r. – twierdzi, że zadzwoniliby pod numer 112 w sytuacji awaryjnej na terenie ich kraju;
  • w pięciu krajach co najmniej 50 proc. respondentów spontanicznie wskazało numer 112, pod który należy dzwonić, by wezwać służby ratunkowe gdziekolwiek w UE: w Polsce (57 proc.), na Słowacji (55 proc.), w Finlandii (54 proc.), Luksemburgu (53 proc.) i Czechach (50 proc.);
  • odsetek respondentów, którzy zadzwoniliby pod numer 112 we własnym kraju, waha się od 2 proc. w Grecji do 96 proc. w Szwecji;
  • w 25 państwach europejskich, poza Wielką Brytanią, Irlandią i Maltą, można użyć języka angielskiego;
  • w 14 państwach (poza Belgią, Francją i Luksemburgiem) istnieje możliwość przyjmowania zgłoszeń w języku francuskim: w Bułgarii, Czechach, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, na Litwie, w Niemczech, Norwegii, Polsce, Rumunii, na Słowacji i we Włoszech;
  • języka niemieckiego można używać, dzwoniąc pod numer 112, w 12 państwach: (oprócz Austrii, Belgii, Luksemburga i Niemiec): w Bułgarii, Czechach, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, na Litwie, w Norwegii, Polsce, Rumunii, na Słowacji, Węgrzech i we Włoszech;
  • w Wielkiej Brytanii centrale obsługujące numery alarmowe mogą korzystać ze wsparcia tłumaczeniowego w zakresie 170 języków, natomiast we Francji analogiczne służby obsługują 40 języków.

Przydatne linki

Strona internetowa o numerze 112

Hashtagi: #112, #emergency

Agenda cyfrowa

Neelie Kroes

Neelie Kroes w serwisie Twitter

 CTT