Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2009-07-03

W Unii Europejskiej jest nadmiar ładowarek do telefonów komórkowych. Wiele z nich nadaje się wyłącznie do jednego rodzaju telefonów. Niekompatybilność ładowarek powoduje nie tylko poważne niedogodności dla użytkowników komórek, ale przyczynia się również do produkcji tysięcy ton odpadów rocznie. Dlatego też Komisja wezwała producentów do rozwiązania tego problemu na zasadzie dobrowolnego zobowiązania, które pozwoliłoby uniknąć wprowadzania nowych przepisów.

W rezultacie najwięksi producenci telefonów komórkowych t.j. Apple, LG, Motorola, Nokia, Samsung czy Sony Ericsson zgodzili się na harmonizację ładowarek w UE, zobowiązując się do zapewnienia ich kompatybilności za pomocą złącza mini USB. Jednocześnie zapowiedzieli wprowadzenie na rynek nowej generacji telefonów, przystosowanych do przesyłania danych przy wykorzystaniu złącza mini USB jako interfejsu do zasilania. Zgodnie z oczekiwaniami, złącza te mają zapewnić satysfakcjonującą wydajność ładowania.

Aby ułatwić realizację tych postanowień, opracowane zostaną nowe normy UE, gwarantujące bezpieczne stosowanie nowych telefonów komórkowych oraz unikanie zakłóceń radioelektrycznych. Pierwsza generacja telefonów przystosowanych do nowych uniwersalnych ładowarek powinna pojawić się na unijnym rynku już w 2010 r.

 

 CTT