Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2013-01-16

Elżbieta Bieńkowska była gościem seminarium dla dziennikarzy regionalnych zorganizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Tematem prezentacji pani minister była "Polityka spójności w Polsce - w bieżącym i nowym budżecie wieloletnim UE".

               

 

- Jeśli w najbliższych miesiącach nie zapadną kluczowe decyzje w sprawie budżetu 2014-2020, to rok 2014 może kazać się stracony jeśli chodzi o realizację projektów strukturalnych realizowanych z funduszy europejskich – mówiła pani minister. Bieńkowska potwierdziła, że Polska pozostanie krajem, który otrzyma największe wsparcie w ramach polityki regionalnej. Podkreślała jednocześnie, że unijne wsparcie należy traktować jako naturalny element europejskiej strategii wyrównywania poziomu rozwoju regionów. – To nie jest polityka jałmużny – zapewniała.

               

 

Bieńkowska zaznaczała, że w nowej perspektywie finansowej przesunięte zostaną punkty ciężkości jeśli chodzi o wykorzystanie środków. W Polsce wiele emocji może wzbudzić założenie, że z finansowania projektów transportowych praktycznie wyłączone zostaną drogi lokalne. Radyklanie spadną także europejskie środki przeznaczone na rozbudowę wyższych uczelni. – Można powiedzieć, że w Polsce potrzeby z tym segmentem edukacji związane zostały już zaspokojone – powiedziała minister.

               

 

CO SIĘ ZMIENI W STOSUNKU DO OBECNEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ?

 1. Planowany jest wzrost środków (z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) zarządzanych na poziomie regionalnym. Będzie to niemal 60 proc. alokacji na te dwa fundusze, czyli o ok. 20 pkt proc. więcej niż obecnie (nie licząc Mazowsza - ze względu na inne zasady dotyczące tego województwa). To w ramach regionalnych programów operacyjnych będzie oferowane wsparcie np. dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 2. Znacznie szersze zastosowanie instrumentów finansowych (np. pożyczki, poręczenia), zwłaszcza w obszarze wsparcia dla przedsiębiorców. Dziedziny, w których będą stosowane Instrumenty finansowe wyznaczone zostaną na podstawie zleconych przez MRR badań.
 3. Fundusze europejskie na transport będą skoncentrowane na modernizacji kolei, budowie i modernizacji kluczowych połączeń komunikacyjnych, np. autostrad, dróg ekspresowych i głównych dróg krajowych. Zmniejszą się przede wszystkim nakłady na drogi lokalne.
 4. Szczególnie potraktowane będzie województwo mazowieckie. Po 2013 r. będzie pierwszym polskim regionem, który w unijnej klasyfikacji opuści kategorię regionów najsłabiej rozwiniętych, co oznacza, że będą w nim obowiązywać inne zasady wsparcia. Ponieważ jednak to jest głównie efekt zamożności Warszawy (różnice w wielkości PKB per capita między Warszawą a najbiedniejszymi powiatami Mazowsza to proporcja 4:1), wsparcie dla tej części Mazowsza, która nie wchodzi w skład metropolii warszawskiej, będzie maksymalnie zbliżone do zasad obowiązujących w innych regionach.
 5. Wzrosną wydatki na innowacyjność gospodarki oraz na cele związane z gospodarką niskoemisyjną.
 6. Możliwe będzie wdrażanie dwufunduszowych Regionalnych Programów Operacyjnych, tj. współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wsparcie typowo inwestycyjne) i Europejskiego Funduszu Społecznego (inwestycje miękkie, np. szkolenia, środki na własną firmę). W obecnej perspektywie nie było takich programów. Środki z obu funduszy będą się uzupełniać i pozwolą na bardziej kompleksowe działania.
 7. Fundusze będą bardziej skoncentrowane tematycznie (inwestujemy tylko i wyłącznie w dziedziny ważne z punktu widzenia rozwoju kraju).
 8. Fundusze będą „szyte na miarę" dla konkretnych obszarów, tzn. wspierać to co jest w nich najlepsze (mocne strony) oraz rozwiązywać ich specyficzne problemy. Wsparcie wykraczać będzie poza granice administracyjne, będzie skierowane do obszarów powiązanych ze sobą, dla których zidentyfikowano wspólne szanse i problemy. Przykładowo, wsparcie obejmować będzie miasta i ich obszary funkcjonalne (czyli inne samorządy, które są powiązane z miastem - np. ludzie dojeżdżają do miasta do pracy).
 9. Pojawią się nowe, niestosowane dotychczas instrumenty terytorialne, np. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (inwestycje realizowane na terenie miast i ich obszarów funkcjonalnych - np. w transport publiczny, rewitalizację) oraz Rozwój Kierowany przez Społeczność Lokalną (inicjatywy podejmowane przez społeczności lokalne).

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 CTT