Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2013-01-04

W 2005 roku w krajach Unii Europejskiej rozpoczęła działalność sieć informacyjna Europe Direct, zarządzana przez Komisję Europejską. W jej skład wchodzą Punkty Informacyjne Europe Direct oraz Centra Dokumentacji Europejskiej. Dodatkowo, dzwoniąc pod numer: 00800 6 7 8 9 10 11, dostępny bez opłat z każdego kraju członkowskiego, można się połączyć ze specjalną infolinią, której pracownicy odpowiadają na pytania dotyczące UE. W całej Europie w ramach sieci Europe Direct działa prawie 500 punktów informacyjnych. W Polsce jest ich obecnie 32 – jednym z nich nasz - działający na Politechnice Krakowskiej od 2009 roku (dotychczas pod nazwą Małopolski Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct, a od tego roku - Punkt Informacyjny Europe Direct Kraków).

Choć zmieniła się nazwa, główny cel naszego punktu pozostaje bez zmian, a jest nim docieranie z informacją na temat Unii Europejskiej do jak najszerszego grona odbiorców, w szczególności społeczności lokalnej. W Punkcie Informacyjnym Europe Direct Kraków można uzyskać wiadomości na temat: funkcjonowania UE, pozyskiwania środków z funduszy unijnych, możliwości edukacyjnych w innych krajach (stypendia/staże). Osobom, które planują pobyt w jednym z krajów członkowskich udzielamy praktycznych porad na temat obowiązujących przepisów lub niezbędnych informacji potrzebnych podczas podróży. Dysponujemy również bezpłatnymi publikacjami oraz broszurami informacyjnymi o historii i funkcjonowaniu instytucji UE, prawa europejskiego, obszarów polityki wspólnotowej.

Nasz punkt organizuje liczne wydarzenia (konferencje, szkolenia, lekcje europejskie) mające na celu kreowanie postaw świadomego i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Co roku w dniu 9 maja zapraszamy do uczestnictwa w organizowanym przez nas Dniu Europy w Krakowie.

Od tego roku funkcjonuje także nasz fanpage na facebooku ( www.facebook.pl/europedirectkrakow ). Serdecznie zapraszamy do „polubienia” naszej strony, dzięki temu, jako pierwsi będziecie dowiadywać się Państwo o ciekawych sprawach związanych z UE, organizowanych przez nas wydarzeniach, a także wziąć udział w konkursach. Mamy nadzieje, że facebook stanie się platformą komunikacji między nami oraz forum dyskusyjnym pomiędzy osobami, które łączą podobne sprawy czy problemy np. wyjazd do jednego z krajów UE, ubieganie się o stypendium.

Strona główna sieci Europe Direct http://europa.eu/europedirect/index_pl.htm

 CTT