Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2012-12-07

Nagroda zostanie wręczona 10 grudnia w Oslo. Tak jak wszyscy laureaci UE otrzyma nagrodę z rąk przewodniczącego norweskiego Komitetu Noblowskiego. Będą ją reprezentować przewodniczący Rady Europejskiej, przewodniczący Komisji Europejskiej oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Tradycyjny wykład laureata Nagrody Nobla wygłoszą w imieniu Unii Europejskiej przewodniczący Van Rompuy i Barroso. Unijnej delegacji, która uda się do Oslo, aby odebrać Nagrodę Nobla, towarzyszyć będzie czworo młodych Europejczyków – laureatów konkursu internetowego zorganizowanego przez UE.

Tu będzie można śledzić na żywo ceremonię z Oslo!

UE przekaże nagrodę pieniężną (w wysokości 930 tys. euro) na projekty pomocy dzieciom będącym ofiarami wojen i konfliktów.

Unii Europejskiej przyznano Pokojową Nagrodę Nobla za 2012 r. w uznaniu jej wysiłków na rzecz pokoju, pojednania, demokracji i praw człowieka na Starym Kontynencie.

W komunikacie norweskiego Komitetu Noblowskiego, opublikowanym 12 października, oświadczono, że decyzję o przyznaniu nagrody podjęto w uznaniu roli stabilizacyjnej, jaką UE odegrała w przekształceniu większości Europy z kontynentu wojny w kontynent pokoju. Zdaniem Komitetu najważniejszym osiągnięciem Unii jest „pomyślna walka o pokój, pojednanie, demokrację i prawa człowieka”.

Działania UE stanowią przykład „braterstwa między narodami” oraz są formą „kongresów pokoju”, które Alfred Nobel wymienił jako jeden z kryteriów przyznania nagrody w swoim testamencie z 1895 r. Unia Europejska jest 21. organizacją międzynarodową, której przyznano Nobla w dziedzinie pokoju od 1901 r.

Z okazji przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Unii Europejskiej, jej instytucje oraz Europejskie Forum Młodzieży zorganizowały konkurs, w którym poproszono młodzież europejską, aby wyjaśniła, co dla niej oznacza pokój w Europie. Jego zwycięzcy będą towarzyszyć przywódcom UE w Oslo podczas ceremonii przyznania Nagrody Nobla.

Wśród nich jest Polka - Ilona Zielkowska - dowiedz się więcej!

Dzieci w wieku 8–12 lat poproszono o przesłanie odpowiedzi w formie rysunków. Uczestnicy konkursu w wieku od 13 do 24 lat mieli za zadanie napisać krótki tekst.

„Pokojowej Nagrody Nobla za 2012 r. nie przyznano wyłącznie w uznaniu przeszłych osiągnięć Unii: jest ona również spojrzeniem w przyszłość”, oświadczyli przywódcy instytucji unijnych. „Dlatego właśnie chcemy, aby młodzież europejska, która odziedziczy po nas kontynent pokoju i która będzie odpowiedzialna za przyszłość Europy, była z nami w Oslo”.

Gdy w Oslo, będzie trwała ceremonia przyznania UE Pokojowej Nagrody Nobla, w Gdańsku, koledzy i koleżanki Ilony Zielkowskiej organizują spontaniczną uroczystość z tej okazji, na którą postanowili zaprosić wszystkich studentów Uniwersystetu Gdańskiego - dowiedz się więcej! Na miejscu ze studentami spotkają się Aleksandra Firlik i Rafał Rudnicki z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Z "Widokiem na Pokojową Nagrodę Nobla" - to spotkanie we Wrocławiu, w Domu Europy, przy ulicy Widok 10. Najpierw transmisja "na żywo" z Oslo, a później w godz. 14:00- 16:00 wykład senatora Józefa Piniora „Pokojowa Nagroda
Nobla 2012 dla Unii Europejskiej” oraz debata z publicznością. Dzień później - spotkanie z prof. Normanem Daviesem!

10 grudnia, na noblowską debatę "Jak Europa po Noblu?" zaprasza również Fundacja Schumana - dowiedz się więcej!

 CTT