Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2009-07-01

W obliczu kryzysu gospodarczo-finansowego, nieznanych jeszcze losów ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego, jak i niepewności co do reguł i procesów decyzyjnych w nowej Komisji Europejskiej i w nowym Europarlamencie, okres prezydencji Szwecji – w opinii ambasadora Daga Harteliusa – nie będzie ani łatwy, ani przewidywalny. Priorytety szwedzkiej prezydencji w Radzie to niemniej jednak w 80 procentach kontynuacja już rozpoczętych działań UE.

      jpeg - 453 KB [453 KB]       jpeg - 486 KB [486 KB]

W ramach swojej agendy, Szwecja będzie podejmować dalsze inicjatywy wspomagające walkę z kryzysem poprzez kontrolę rynków finansowych oraz zabezpieczenia unijnego rynku wewnętrznego. W kwestii ochrony klimatu Szwedzi dołożą natomiast starań, żeby osiągnąć optymalny pakiet unijny na grudniowej konferencji klimatycznej ONZ w Kopenhadze (COP 15), przy uwzględnieniu zmniejszenia emisji CO2, finansowania, transferu technologii czy pozytywnych sygnałów z USA w tym względzie.

W dalszym rzędzie prezydencja zamierza kontynuować prace nad strategią wzrostu i konkurencyjności w regionie Morza Bałtyckiego, celem podniesienia jego dostępności, atrakcyjności i bezpieczeństwa, jak również zapewnienia równowagi ekologicznej. W ramach tzw. Programu Sztokholmskiego będą zaś podejmowane odpowiednie kroki w kierunku większej równowagi pomiędzy środkami bezpieczeństwa a środkami gwarantującymi prawa jednostki.

      jpeg - 437 KB [437 KB]       jpeg - 426 KB [426 KB]

Przewodnictwo szwedzkie chce się również skupić na realizacji założeń zainicjowanego wraz z Polską w maju br. Partnerstwa Wschodniego, podejmując konkretne działania w zakresie wolnego handlu, udogodnień w podróżowaniu z krajów zza wschodniej granicy UE do krajów unijnych i odwrotnie, jak również pod kątem reform społecznych.

Będą kontynuowane także prace związane z dalszym rozszerzaniem UE, w pierwszej kolejności o Chorwację, Turcję i Macedonię, a w dalszym rzędzie o pozostałe kraje Byłej Republiki Jugosławii.

Podczas swojej prezydencji w najbliższym półroczu Szwedzi zamierzaja również przybliżyć Unię Europejską i jej polityki obywatelom. Szwedzkie przewodnictwo ma w sposób szczególny cechować przejrzystość działań, gwarancja łatwego dostępu do dokumentów, a także otwartość na debatę publiczną. Do celów informacyjno-komunikacyjnych posłuży specjalna strona internetowa prezydencji Szwecji: www.se2009.eu .

Więcej na temat priorytetów prezydencji Szwecji w UE można znaleźć tutaj pdf - 415 KB [415 KB] .

 CTT